Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Tooted ja teenused liiklejale

Tooted ja teenused liiklejale on mikrokraad  avaliku- või erasektori organisatsioonis töötavale ametnikule, eesmärgiga pakkuda vajalikke teadmisi disainmõtlemise (ja teenusedisaini) metoodika rakendamisest liikluskeskkonna- ja teenuste kujundamisel. 

Õppetöö toimub eraldiseisvalt muudest ülikooli kursustest, ning on planeeritud läbi ühe semestri kolmapäevadele. Õppe eest on võimalik tasuda vajadusel  ning eelneval kokkuleppel koolitusjuhiga ka osade kaupa. Mikrokraadi õppekava raames läbitud ainekursuseid, mis on seotud ka tasemeõppe ainetega, on võimalik arvestada edasistes õpingutes. 

Mikrokraadile on oodatud õppima kohalikus omavalitsuses liikluse, liikuvuse ja planeerimisega tegelevad ametnikud, riigiametite töötajad; erasektori töötajad, kelle ülesandeks on uute projektlahenduste elluviimine ja ehitamine; nutikate liikluslahenduste pakkujad, projekteerijad ja ehitajad.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadi õppekava läbinud osaleja:

  • teab ja saab aru disaini mõistest ja tekkepõhjustest;
  • mõistab avaliku- ja erasekori koostöö põhimõtteid;
  • oskab analüüsida liikluskommunikatsiooni olulisust ning meedia rolli;
  • hindab inimeste liikuvusvajaduse teket ja liikumisviiside valikuid ja seoseid ning transpordisüsteemide planeerimisvajadust;
  • tunneb ja rakendab erialast terminoloogiat;
  • teab kaasaaegse ja elamisväärse keskkonna kujundamise mehhanisme;
  • seob õppekava läbimisel omandatud teadmised ja kogemused tervikuks ning rakendab neid erialaselt.
Maht: 96 h (iseseisev töö 320 h)
Tasulisi kohti: 5 (960€)
Keel: eesti keeles
Algus: 14. september
Registreerimine: 19. august
Õppejõud
Tarmo Vanamõisa, Margus Nigol, Gina Metssalu, Rasmus Ojamets
Toimumiskoht
Haapsalu
Toimumisajad

Kursus toimub perioodil  - 10.00 - 17.30 Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledžis. Vt täpsem ajakava SIIN.

Õppevorm
mikrokraadiõpe
Hindamine

Kursuse läbimise eelduseks on kõikide moodulite läbimine ning sel juhul väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Tiina Alasoo (tiina.alasoo@hk.tlu.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Meeskonnatöö kaugjuhtimine ning tööõigus
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Hille Raud ja Egle Saska
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutamine
Maht
28 h
Algus
25. oktoober 2022
Õppejõud
Jüri Orlov
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias
Maht
40 h
Algus
24. oktoober 2022
Õppejõud
Brigitt Põldma
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA