Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

Üleminek kestlikule toidusüsteemile

Täpsem info ja kandideerimine

Anda ülevaade kestlikule toidusüsteemile ülemineku väljakutsetest ja võimalustest kombineerides majandus- ja loodusteaduste õppeaineid ja vaatepunkte.

Mida koolitusel õpid?

Õppeaine edukalt läbinud üliõpilane:

- Mõistab kestlikkuse, ettevõtlikkuse ja innovatsiooni seosesid tänapäevaste suurte ühiskondlike väljakutsete kontekstis;
- Omab ülevaadet ühiskondlikest ja tehnoloogilistest muutustest, mis on vajalikud kestlik sotsio-tehniliste süsteemideni (nt toidusüsteem) jõudmiseks;
- Mõistab eetika, vastutustundlikkuse ja kestlikkuse olulisust organisatsioonide juhtimisel ja ühiskonnas laiemalt;
- Suudab eetilisi probleeme analüüsida ja lahendada, kasutades eetiliste otsuste tegemise raamistikku;
Mõistab sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete põhimõtteid;
- Analüüsib toitlustusolukorda Maal ja selle tendentse tulevikus, põllumajanduse ja toidutootmise industrialiseerimise mõju nii Maa elanikkonna toiduga kindlustatusele, toidu kvaliteedile ja keskkonnale. Tunneb põhilisi toidutoorme kategooriaid, nende tootmise lokalisatsiooni, mahte ja tendentse ning nende bioloogilist ja koostise eripära. Suudab välja pakkuda lahendusi toidu tootmise/tarbimise keskkonnamõjude vähendamiseks.
- Mõistab erinevaid biokonversiooni protsesse ja tehnoloogiaid, mida kasutatakse biotootmises, nende hulgas toorainete ja biojäätmete keemilise koostise analüüs; oskab kasutada biotehnoloogiliste protsessside peamisi näitajad/terminid, mida rafineerimistehaste protsessides kasutatakse ning analüüsib bioprotsesside läbiviimiseks sobilikke bioloogilisi katalüsaatorieid.

Maht: 256 h (iseseisev töö 368 h)
Tasulisi kohti: 10 (756€)
Keel: inglise keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. august
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
Õppevorm
Õppetöö koos TalTech päevaõppe üliõpilastega
Hindamine

Kava läbinule väljastatakse TalTech tunnistus.

Kursuse kontakt
Avatud õppe keskus (avatudope@taltech.ee)

AVASTA