Ülemiste City
Tartu Ülikool

Akadeemiline ja teaduseetika: teooriast praktikasse

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on koolitada eksperte, kes on suutelised eetikaküsimusi oma praktilises valdkonnas lahendama ning teisi sel teemal koolitama.

Programmi kuuluvad ained annavad edaspidiseks vajalikud baasteadmised, oskused ja tööriistad. Samuti kuuluvad programmi ained, mis aitavad arendada teadmisi ja oskusi erinevates teaduseetika küsimustes ja organisatsioonieetika temaatikas. Programmi lõpetab aine, kus iga osaleja saab omandatud teadmisi ja oskusi rakendada oma igapäevatöös ette tulevate praktilise eetika probleemide ja dilemmade lahendamisel.

Pärast mikrokraadiprogrammi läbimist, mis seekord keskendub teaduseetikale, võib isik näiteks töötada välja hea teadustava protseduurid või käivitada nõustamissüsteemi oma asutuses, menetleda hea teadustava rikkumisi, olla eetikaküsimuste nõustajaks, luua eetika-alaseid metoodilisi materjale, viia läbi eetikakoolitusi.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

"Akadeemiline ja teaduseetika: teooriast praktikasse" mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu

- tunneb ära teadus- ja akadeemilise eetika eetiliselt tundlikud küsimuskohad ja oskab neile lahendusi otsida ning probleeme ennetada;
- oskab oma valitud valdkonnas teadus- ja akadeemilise eetika alaseid pädevusi tõsta ja saadud teadmisi kasutada;
- tunneb ära peamised argumentatsioonivead ning ekslikud järeldused ning oskab omandatud teadmisi kasutada argumentide analüüsimisel;
- teab peamisi akadeemilise- ja teaduseetika ning hea teaduse aluseks olevaid väärtusi ja tegevuspõhimõtteid, oskab ette näha oma igapäevatöös tulevaid kaalutluskohti ning teadvustab enda hoiakuid hea teaduse (research integrity) valdkonnas;
- omandab teadmised akadeemilise- ja teaduseetika süsteemist, väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamisest ja hea teadustava rakendamisest organisatsioonis.

Maht: 24 EAP - 29 auditoorset, 76 praktika, 519 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1200€)
Keel: eesti keeles
Algus: 28. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Margit Sutrop, Kadri Simm, Mari-Liisa Parder jpt (kogenud spetsialistid (doktori- või magistrikraadiga ning töökogemusega valdkonnas) TÜ filosoofia osakonnast, TÜ eetikakeskusest ning Tartu Ülikoolist)
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

28.08.2022 - 25.06.2023.

Programmi õppetöö toimub ühe õppeaasta jooksul. Pool õppetöömahust toimub sügissemestril (õppeained "Eetika alused", "Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimine", "Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja tegevuspõhimõtted") ning teine pool (õppeained "Eetika organisatsioonis" ja "Praktiline eetika igapäevatöös") kevadsemestril.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Mikrokraadi programmi lõpetamise eelduseks on kõikide programmi kuuluvate õppeainete nõuetekohane läbimine.

Kursuse kontakt
Kertu Rajando (kertu.rajando@ut.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Meeskonnatöö kaugjuhtimine ning tööõigus
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Hille Raud ja Egle Saska
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutamine
Maht
28 h
Algus
25. oktoober 2022
Õppejõud
Jüri Orlov
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias
Maht
40 h
Algus
24. oktoober 2022
Õppejõud
Brigitt Põldma
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA