Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

Turundus

psem info ja kandideerimine

Mikrokraadi läbimine annab süstematiseeritud ülevaate digitaalse turunduse mõistetest, olemusest, kontseptuaalsest raamistikust ja rollist turunduses, integreeritud kommunikatsioonist digitaalsetes kanalites, turundusautomaatikast ning tehnoloogia arenguga seonduvatest probleemidest digitaalses turunduses.
Kava eesmärgiks on anda süvendatud teadmised turundusuuringute teoreetilistest alustest ja uuringute kasutamisest praktikas; õpetada kasutama peamisi elamus- ja teenusedisaini tööriistu ning harjutada äriedu tagavaid etnograafilisi vaatlusi ja sotsiaalseid suhtlemisoskusi. Saada süvendatud teadmisi brändi juhtimise teoreetilistest mudelitest ja brändi juhtimisest praktikas.

Mida koolitusel õpid?

orienteerub digitaalse turunduse terminoloogias;
• tunneb digitaalse turunduse meetmestikku ning kaasaegseid infokommunikatsiooni tehnoloogilisi võimalusi rakendamaks neid turunduses ja müügis;
• valdab digitaalse turundustegevuse korraldamiseks vajalikke oskusi;
• mõistab suurandmete rolli ja võimalusi kaasaegses turundustegevuses;
• läheneb teaduslikult uurimis- ja probleemilahendamisprojektidele;
• analüüsib uuringuandmeid kvantitatiivselt (sh andmekaeve);
• kasutab kvalitaiivse analüüsi meetodeid, visualiseerib ja interpreteerib tulemusi;
• tunneb elamusturunduse teoreetilisi aluseid, oskab disainida elamustooteid ja –teenuseid;
• orienteerub uutes turundusparadigmades;
• oskab rakendada peamisi teenusedisaini tööriistu kliendisegmendi määramiseks ja nende vajaduste kaardistamiseks;
• teab brändi juhtimise mudeleid ning oskab mõõta brändi tuntust läbi erinevate näitajate;
• valdab brändi uuringute meetodeid;
• oskab luua brändi praktikas ning mõõta ja määrata brändi positsiooni;
• teeb järeldusi ja parandusettepanekuid brändi positsiooni mõõtmistulemuste põhjal;
• oskab hinnata brändi selle näitajate põhjal.

Maht: 256 h (iseseisev töö 368 h)
Tasulisi kohti: 10 (1512€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. august
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
Õppevorm
Õppetöö koos TalTech päevaõppe üliõpilastega
Hindamine

Kava läbinule väljastatakse TalTech tunnistus.

Kursuse kontakt
Avatud õppe keskus (avatudope@taltech.ee)

AVASTA