Ülemiste City
Tartu Ülikool

Matemaatika ja informaatika didaktika

Programmi eesmärk on süvendada matemaatika- ja informaatikaõpetaja tööks vajalikke aine- ja valdkonnaspetsiifilisi kompetentse.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Mooduli läbinud õppija
1. mõistab õppimise ja õpetamise teooriate põhiseisukohti ning läheneb aine õpetamisele tõenduspõhiselt;
2. tunneb oma valdkonna didaktika rahvusvahelisi arengusuundi ja oskab neid rakendada aineõpetuse praktikas;
3. oskab kavandada ja läbi viia aineõpet, pidades silmas kaasaegse õpikeskkonna võimalusi, lõimingu põhimõtteid, hariduslikke erivajadusi ning turvalisust ning suudab õpilastele selgitada õpitava aine vajalikkust;
4. oskab juhendada õppijate uurimis-, praktilist ja (või) loovtööd, arvestades oma ainevaldkonna uurimistöö meetodeid ja eetikat;
5. oskab ennast ja oma tegevust aineõpetajana mõtestada ja suudab lõimida õpetaja läbivaid kompetentse aine- või valdkonnaspetsiifilise õppetööga.

Maht: 15 EAP - 142 auditoorset + 248 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1500€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Piret Luik, Reelika Suviste, Kerli Orav-Puurand, Karin Täht jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 03.09.2023

Õppetöö toimub ühe õppeaasta jooksul sessioonõppe vormis (reedeti ja laupäeviti).

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Minimaalset läbitud kursuste mahtu ei ole fikseeritud, aga läbitud ainete maht kajastub tunnistusel.

Kursuse kontakt
Indrek Zolk (indrek.zolk@ut.ee)
Veel samal teemal 4
Tallinn
Tallinna Ülikool
Abiõpetaja lasteaias
Maht
96 h
Algus
20. oktoober 2022
Õppejõud
Tiia Õun, Kerstin Kööp, Evelyn Neudorf, Silvi . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Eri kultuuritaustaga õppijate kaasamine: m ...
Maht
32 h
Algus
11. oktoober 2022
Õppejõud
Karolin Mäe, Maria Sakarias, Mari Jõgiste
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest al ...
Maht
138 h
Algus
10. november 2022
Õppejõud
Katrin Poom-Valickis; Kriste Talving , Kadi G . . .
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Ülikool
Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina
Maht
96 h
Algus
13. oktoober 2022
Õppejõud
Ene Hiiepuu, Kriste Talving, Mare Tereping, M . . .
Keel
Eesti keeles

AVASTA