Ülemiste City
Tartu Ülikool

Programmeerimisest maalähedaselt

Kursuse eesmärgiks on tutvustada programmeerimist ja sellega seonduvat neile, kel programmeerimisega varasemat kokkupuudet pole olnud.

Rohkem infot ÕISis.

Mida koolitusel õpid?

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
tunneb ära olulisemad programmeerimise konstruktsioonid programmeerimiskeeles Python kirjutatud lihtsas programmis;
oskab lihtsates programmilõikudes teha ülesandele vastavaid muudatusi;
oskab ülesandes toodud kirjelduse järgi koostada Pythoni programmi;
oskab leida seoseid programmeerimise ja erinevate eluliste ning kunstiliste nähtuste vahel ning julgeb neid teistele esitada;
on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi selle valdkonnaga rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.

Maht: 1 EAP - 26 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 100 (100€)
Keel: eesti keeles
Algus: 12. september
Registreerimine: 28. august 2022
Õppejõud
Marina Lepp (info Marina Lepp on Tartu Ülikooli informaatika kaasprofessor ning arvutiteaduse instituudi programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetooli juhataja. Marina õpetab programmeerimist ülikoolis üle kümne aasta. Samal teemal on ta koolitanud ka gümnaasiumiõpetajaid ja õpilasi.)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

12.09.2022 -09.10.2022

Õppetöö toimub Moodle keskkonnas.

Õppevorm
veebiõpe
Hindamine

Arvestuse saamiseks tuleb kohustuslikud ülesanded lahendada nõutud tasemel. Eristamata hindamine (arv, m.arv, mi).

Kursuse kontakt
Jaanika Seli (jaanika.seli@ut.ee)
Veel samal teemal 3
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Basics of MS Excel: common functions and t ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Karolis Visockas
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA