Ülemiste City
Tartu Ülikool

Ettevõtluskeskkond ja innovatsioon

Ettevõtet ümbritsev keskkond ning selle kujunemine. Ettevõtlust mõjutavad tegurid ning nende olulisus konkreetse organisatsiooni näitel. Ettevõtluspoliitika põhimõtteid nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Ettevõtluse tugisüsteem Eestis. Innovatsiooni olemus ning roll ühiskonnas ja ettevõtluses.

Rohkem infot ÕISis.

Mida koolitusel õpid?
Õppekava läbinud üliõpilane:
* analüüsib ettevõtluskeskkonna mikro- ja makromajanduslikke tegureid konkreetse organisatsiooni kontekstis;
* tunneb ettevõtluspoliitika põhimõtteid nii Eestis kui ka Euroopa Liidus;
* orienteerub Eesti riiklikus ettevõtluse tugisüsteemis ning kohandab seda konkreetse organisatsiooni vajadustega;
* mõistab innovaatilise ettevõtluse rolli ühiskonnas ja innovatsiooni rolli ettevõtlusprotsessides;
* mõistab loovuse rolli ettevõtluses, sh innovatsioonis ning oskab ettevõtluses esinevaid probleeme analüüsida loovalt ja süsteemselt.
Maht: 5 EAP - 26 auditoorset ja 104 iseseisva töö h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 5 (300€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. september 2022
Õppejõud
Ilona Kandelin (MBA (teenuste disain ja juhtimine), TÜ Pärnu kolledži ettevõtluse nooremlektor), Toomas Kuuda (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Pärnu esinduse juhataja), Garri Raagmaa (info)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

2022/2023 sügis

2. sept 13:30-15:00 ja 15:30-17:00
3. sept 13:30-15:00
30. sept 13:30-17:00
28. okt 13:30-18:45
25. nov 13:30-18:45
27. nov 9:30-13:00

Õppevorm
sessioonõpe
Hindamine

Konkreetse ettevõtte ettevõtluskeskkonna analüüs, sh PESTLE ja SWOT- analüüs. Grupitöö - 2 inimest grupis. Analüüsitakse ettevõtluskeskkonda mõjutavaid tegureid: ettevõtlust reguleerivaid õigusakte, makromajanduslikke ja tootmisharu hetkeolukorda ning arengusuundi, ressursse ning vajaduse korral ka ettevõtlust mõjutavaid kohalikke tegureid.

Lõpphindamisele pääsemise tingimused:
Praktikumidest, seminaridest, loengutest osavõtt (75%);
Kontrolltööde (Moodle test, 2 tk) miinimum tulemusele sooritamine.
Tähtaegselt esitatud ainetöö.

Aine koondhinne kujuneb:
1) kontrolltöö 1 - Moodle test (25%),
2) kontrolltöö 2 - Moodle test (10%),
3) kirjaliku ainetöö (50%) ning
4) selle suulise esitluse ja kaitsmise (15%) tulemuste summana.

Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)
Veel samal teemal 6
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Andmebaasid ja SQL
Maht
36 h
Algus
03. november 2023
Õppejõud
Alexey Sirotkin
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Avalik esinemine
Maht
16 h
Algus
08. oktoober 2023
Õppejõud
Janek Tuttar
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Hindamine ja palgakorraldus
Maht
30 h
Algus
07. oktoober 2023
Õppejõud
Evert Kraav
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Introduction to Public Speaking and Storytelling
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aušra Turčinskaitė - Balčiūnienė
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Kvaliteet erinevates valdkondades
Maht
16 h
Algus
07. oktoober 2023
Õppejõud
Katriin Visnapuu
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Personal creativity system: challenges, ri ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Valdas Dambrava
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm

AVASTA