Ülemiste City
Tartu Ülikool

Ettevõtluskeskkond ja innovatsioon

Ettevõtet ümbritsev keskkond ning selle kujunemine. Ettevõtlust mõjutavad tegurid ning nende olulisus konkreetse organisatsiooni näitel. Ettevõtluspoliitika põhimõtteid nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Ettevõtluse tugisüsteem Eestis. Innovatsiooni olemus ning roll ühiskonnas ja ettevõtluses.

Rohkem infot ÕISis.

Mida koolitusel õpid?
Õppekava läbinud üliõpilane:
* analüüsib ettevõtluskeskkonna mikro- ja makromajanduslikke tegureid konkreetse organisatsiooni kontekstis;
* tunneb ettevõtluspoliitika põhimõtteid nii Eestis kui ka Euroopa Liidus;
* orienteerub Eesti riiklikus ettevõtluse tugisüsteemis ning kohandab seda konkreetse organisatsiooni vajadustega;
* mõistab innovaatilise ettevõtluse rolli ühiskonnas ja innovatsiooni rolli ettevõtlusprotsessides;
* mõistab loovuse rolli ettevõtluses, sh innovatsioonis ning oskab ettevõtluses esinevaid probleeme analüüsida loovalt ja süsteemselt.
Maht: 5 EAP - 26 auditoorset ja 104 iseseisva töö h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 5 (300€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. september
Õppejõud
Ilona Kandelin (MBA (teenuste disain ja juhtimine), TÜ Pärnu kolledži ettevõtluse nooremlektor), Toomas Kuuda (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Pärnu esinduse juhataja), Garri Raagmaa (info)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

2022/2023 sügis

2. sept 13:30-15:00 ja 15:30-17:00
3. sept 13:30-15:00
30. sept 13:30-17:00
28. okt 13:30-18:45
25. nov 13:30-18:45
27. nov 9:30-13:00

Õppevorm
sessioonõpe
Hindamine

Konkreetse ettevõtte ettevõtluskeskkonna analüüs, sh PESTLE ja SWOT- analüüs. Grupitöö - 2 inimest grupis. Analüüsitakse ettevõtluskeskkonda mõjutavaid tegureid: ettevõtlust reguleerivaid õigusakte, makromajanduslikke ja tootmisharu hetkeolukorda ning arengusuundi, ressursse ning vajaduse korral ka ettevõtlust mõjutavaid kohalikke tegureid.

Lõpphindamisele pääsemise tingimused:
Praktikumidest, seminaridest, loengutest osavõtt (75%);
Kontrolltööde (Moodle test, 2 tk) miinimum tulemusele sooritamine.
Tähtaegselt esitatud ainetöö.

Aine koondhinne kujuneb:
1) kontrolltöö 1 - Moodle test (25%),
2) kontrolltöö 2 - Moodle test (10%),
3) kirjaliku ainetöö (50%) ning
4) selle suulise esitluse ja kaitsmise (15%) tulemuste summana.

Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)
Veel samal teemal 15
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Biohacking Our Talents: Solutions to Lever ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Hannes Sapiens Sjoblad
Keel
Inglise keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia
Maht
30.00 h
Algus
14. oktoober 2022
Õppejõud
Anita Agabuš
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Logistika alused
Maht
16.00 h
Algus
04. november 2022
Õppejõud
Meelis Zimmermann
Keel
Eesti keeles
Tartu
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Logistika alused
Maht
16.00 h
Algus
05. november 2022
Õppejõud
Meelis Zimmermann
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Majandusmatemaatika
Maht
16.00 h
Algus
13. oktoober 2022
Õppejõud
Boris Shvartsman
Keel
Vene keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Modernsed ärimudelid
Maht
24.00 h
Algus
13. oktoober 2022
Õppejõud
Ruslan Raid
Keel
Vene keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: Data-Driven Solutions for Changing ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Luukas Ilves
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: Green Mindset as a New Reality and ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Damiano Cerrone
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: Health Hacks, Tools & Models - How ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Helen Sooväli-Sepping
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: How to Make the Future Talents Shine?
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Kristjan Lepik
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Rahvusvaheline äri
Maht
24.00 h
Algus
22. oktoober 2022
Õppejõud
Ilya Shepelenko
Keel
Vene keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Smart Urban Living - The Best Solution for ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ben Wilson
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
The Future of Innovative Business
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Peter Löfgren
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
What’s the Secret Sauce to Produce Talents?
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aune Valk
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Which Business Model Creates a Unicorn?
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Dr Sebastian Pohlmann
Keel
Inglise keeles

AVASTA