Ülemiste City
Tartu Ülikool

Argumenteerimisoskuse psühholoogia

Koolitusprogrammi eesmärk on anda osalejatele teadmisi veenva esinemise psühholoogilistest alustest ning praktilisi võtteid kõne ülesehitamiseks, emotsionaalsete ja ratsionaalsete argumentide kasutamiseks ning kuulajate kaasamiseks esinemistel ja nõupidamistel.

Argumenteerimine kui hoiakute ja seisukohtade muutmise ratsionaalne vahend.
Emotsionaalsed argumendid ja nende seos ratsionaalsete argumentidega.
Oma seiskohtade ja otsuste selge sõnastamine ja edastamine.
Oma seisukohtade põhjendamine, toetavate seisukohtade ja näidete leidmine, põhjendamise loogilised alused.
Väitlemise kunst nii väitluse juhina kui ka aktiivse osalejana.

Mida koolitusel õpid?

Koolitusprogrammi läbinud osaleja
- teab emotsionaalsete ja ratsionaalsete argumentide osatähtsust nii avalikul esinemisel kui ka suhtlemises üldse;
- oskab oma seisukohti selgelt sõnastada;
- oskab kasutada ereinvaid argumente oma seisukohtade toetamiseks.
- oskab debatti juhtida ja selles aktiivselt osaleda.

Maht: 7 h
Tasulisi kohti: 5 (150€)
Keel: eesti keeles
Algus: 08. detsember
Registreerimine: 01. detsember 2022
Õppejõud
Tõnu Lehtsaar (Tõnu Lehtsaar on religiooni- ja suhtlemispsühholoog, Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor ja Tartu Ülikooli töötajate nõustaja-kaplan. T)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

8. detsember Teatri väljak 3-311

Kell 10 - 16.30

Õppevorm
Hindamine

Tõend

Kursuse kontakt
Esta Pilt (Esta.pilt@ut.ee)

AVASTA