Ülemiste City
Tartu Ülikool

Tehnoloogiaettevõtlus

Mikrokraadiga saab ülevaate kaasaegsest teadmus- ja tehnoloogiapõhisest ettevõtlusest, ärimudelitest, sektoriaalsetest erinevustest, teadmussiirdest, rahvusvahelistumisest, eripäradest võrreldes teiste taaditiooniliste ettevõtluse valdkondadega, tehnoloogiaettevõtete rahastamisest ja kasvust, intellektuaalomandi rollist, tootearendusest jne. Oma kogemusi vahendavad tehnoloogiasektoris tegutsevad ettevõtjad.

Mikrokraad sobib neile, kes on huvitatud tehnoloogilisest ettevõtlusest või soovivad alustada/kasvatada oma tehnoloogilist ettevõtet, laiendada selle tegevust või luua uuenduslikku ärimudelit.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine.
Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Palun tooge seal välja oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda. Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2023.

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023.

Loe rohkem Tartu Ülikooli mikrokraadide kohta SIIT.

Mida koolitusel õpid?
  • Arusaamine tehnoloogiaettevõtluse eripäradest ja väljakutsetest, ettevõtlusprotsessist, tehnoloogia rollist ettevõtlusprotsessis.
  • Ülevaade tehnoloogiaettevõtete arengu seaduspärasustest, ettevõtete olukorrast maailmas ja Eestis, trendidest turul. Ülevaade ärivõimalustest: Eestis ja globaalselt.
  • Arusaamine tehnoloogiaettevõtte käivitamisest, rahastamisest, juhtimis- ja tugiprotsesside eripäradest, strateegilistest valikutest ja kasvuvõimalustest.
  • Lõpetanu orienteerub tehnoloogiaettevõtte ärikontseptsioonides ja valdkonna põhimõistetes
  • Lõpetanu oskab analüüsida ja kujundada tehnoloogia- ja teadmuspõhist ettevõtlusprotsessi ja ettevõtte strateegiat ning ärimudelit tehnoloogia-ettevõttes.
Maht: 12 EAP (56 h auditoorset, 252 h iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (1800€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar 2023
Õppejõud
Piia Vettik-Leemet, Juta Jaani, Siim Läänelaid
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Õppetöö toimub kevadsemestril 2022/2023 ja koosneb kahest õppeainest. Õppeaineteks on:

  • Kasvuettevõte ja juhtimine (6 EAP)
  • Tehnoloogiaettevõtlus (6 EAP)

Õppetöö täpsema ajakava avalikustame detsembris.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

On läbinud positiivse tulemusega (61%) mõlemad ained ja kaitsnud äriplaani.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)
Veel samal teemal 4
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Ettevõtte ärivõimaluste laiendamine kohali ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ingrid Hindrikson, Mari-Liis Leinus
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Introduction to Public Speaking and Storytelling
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aušra Turčinskaitė - Balčiūnienė
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Tallinn
Tartu Ülikool
Kinnisvaraturg, -äri ja -õigus
Maht
364 h
Algus
07. detsember 2023
Õppejõud
Merle Eamets ja Hannes Kuhlbach
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Personal creativity system: challenges, ri ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Valdas Dambrava
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm

AVASTA