Ülemiste City
Tartu Ülikool

Globaalne valitsemine muutuvas maailmas

Mikrokraadi eesmärk pakkuda mitmekülgseid ja praktilisi teadmisi kaasaegse globaalse majanduse arengust, poliitikast ja rahvusvahelistest trendidest ning nendega toimetulekust eelkõige väikeriigi vaatest. Loengute käigus on võimalik kohtuda mitmete nendes organisatsioonides töötanud või töötavate Eesti ekspertidega.

Mikrokraad annab teadmised kaasaegsete regionaalarengu teooriate ja poliitikate käsitlusviisidest meta-regionaalsel tasandil, samuti kapitalismi variatsioonidest arenenud riikides ning majandusarengus seotusest kultuurilise kontekstiga. Mikrokraadi osalejad saavad ka teada, missugused on eelarve- ja rahapoliitika võimalused majanduse mõjutamiseks ning kuidas kujunevad valitsuste tulude ja kulude ning milles väljendub maksukonkurents riikide vahel. Mikrokraadi lõpetaja oskab näha maksusüsteemi, majanduskasvu ja sissetulekute ebavõrdsuse vahelisi seoseid. Mikrokraadi lõpetanud saavad edasi õppida majandusteaduskonna magistriõppes, kuna see mikrokraad on üks osa "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel" 1-aastasest magistriprogrammist.

Programm sobib juhtidele, konsultantidele, ametnikele (nt avaliku sektori teemajuhid), magistrandidele, kellel on juba saavutatud bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

Vastuvõtu aluseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine.

Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Palume tuua seal välja oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.

Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument. Haridust tõendava dokumendi palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee kursusele registreerumise tähtajaks.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadi edukalt lõpetanu:

  • Omab teadmisi riiklikest ja rahvusvahelistest majandust reguleerivatest institutsioonidest;
  • Mõistab erinevate majandusvaldkondade juhtimise ja kasutatavate majanduspoliitika instrumentide spetsiifikat;
  • On omandanud teadmised regionaalarengust ja -poliitikatest;
  • On omandanud teadmised kultuuride majanduslikust käsitlusest ja mõjudest majandusarengule;
  • Saab aru fiskaal- ja rahanduspoliitikatest ning turgude toimimisest;
  • Tunneb olulisemate majandusvaldkondade arengusuundi ning mõistab nende aktuaalseid probleeme.
Maht: 15 EAP (90 tundi auditoorset, 300 tundi iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (1920€)
Keel: inglise keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 22. jaanuar 2023
Õppejõud
Kadri Ukrainski, Bradley James Loewen, Tõnis Tänav
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

2022/2023. õppeaasta programm koosneb kolmest õppeainest kevadsemestril, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse ja Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel magistriprogrammidega.

Õppesessioonid on kavandatud N-L: 9.-11. ja 16.-18. veebruaril, 2.-4. ja 16.-18. märtsil, 30.märtsil - 1. aprillil, 13.-15. ja 27.-29. aprillil, 11.-13. ja 25.-27. mail ning 8.-10. juunil.

Õppetöö konkreetsed toimumisajad pannakse õppeinfosüsteemi 2. detsembriks.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 15 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)
Veel samal teemal 3
Tallinn
Tallinna Ülikool
Kõne ja hääle treening
Maht
4 h
Algus
08. november 2023
Õppejõud
Tallinna Ülikooli avatud akadeemia, Toomas Lõ . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Müügijuhtimine
Maht
24 h
Algus
13. oktoober 2023
Õppejõud
Aet Kull
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Reklaamigraafika
Maht
24 h
Algus
11. november 2023
Õppejõud
Rainer Kramm
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA