Ülemiste City
Tartu Ülikool

Lapse õigused ja heaolu

Mikrokraadiprogramm annab võimaluse lastekaitse ja sotsiaalõiguse praktikutel end kõrgharidusõppes täiendada, omandada uusi teadmisi lapsekesksest lähenemistest töös lastega ning õppida koos teiste lastekaitse huvilistega.

Programm on valminud õigusteaduskonna ja ühiskonnateaduste instituudi koostöös. Õppejõududeks on oma valdkonna tunnustatud eksperdid. Õppetöö toimub nii veebis kui sessioonõppes koos üliõpilastega. 

Sisseastumise eelduseks on huvi ja valmisolek õppida, õigusalane haridus või sellega võrreldav praktiline kogemus.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinud õppija:

  • oskab selgitada sotsiaalhooldusõiguse põhiinstituutide ning üldpõhimõtete olemust ning nende vastastikuseid seoseid;
  • mõistab sotsiaalhooldusõiguse erinevaid valdkondi ning kohaldamise spetsiifikat;
  • seostab peamisi rahvusvahelisi lapse õiguse standardeid ning lapse õiguste kaitse mehhanisme;
  • tunneb lapse õiguste üldpõhimõtteid ning nende rakendamist Eesti õiguskorras;
  • analüüsib kaasaegsed lähenemisi trauma kogemusega laste, noorte ja nende perede toetamisel;
  • tunneb lapsepõlvesotsioloogia uue paradigma sisu ja oskab seda seostada lapse õiguste ja lapsepõlvepoliitikatega;
  • suudab lapsi puudutavaid (laste elu reguleerivaid) poliitikaid kriitiliselt analüüsida.
Maht: 12 (68 tundi auditoorset, 244 tundi iseseisvat tööd) h
Tasulisi kohti: 5 (1068€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. jaanuar
Registreerimine: 22. jaanuar
Õppejõud
Gaabriel Tavits; Katre Luhamaa; Dagmar Kutsar; Judit Stömpl
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 jaanuar – detsember 2023

Õppeainetest üks toimub veebipõhiselt Moodle õppekeskkonnas, teised õppeained toimuvad sessioonõppe vormis kas Tartus või Tallinnas.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Nõuded lõpetamiseks: kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine vastavalt õppeaine versioonis toodud tingimustele. Igal õppeainel on õppeaine versioonist lähtuvad õppeaine läbimise nõuded.

Kursuse kontakt
Aive Suik (aive.suik@ut.ee)
Veel samal teemal 4
Tallinn
Tartu Ülikool
Andmekaitse
Maht
3 EAP - 20 h loenguid, 58 h iseseisvat tööd h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Maris Juha
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tartu Ülikool
Ettevõtluse õigusõpe
Maht
18 EAP (76 auditoorset, 392 iseseisva tö h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Irene Kull; Aleksei Kelli; Tõnis Mets
Keel
Eesti keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Veebikoolitus
Tartu Ülikool
Sissejuhatus laste õiguste kaitsesse
Maht
3 EAP - 78 h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Katre Luhamaa
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tartu Ülikool
Sissejuhatus sotsioloogiasse
Maht
3 EAP - 16 h loenguid, 8 h seminare, 54 h iseseisvat tööd h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Anna Markina
Keel
Eesti keeles

AVASTA