Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Täiskasvanute koolitaja kursus «Õpi ja õpeta»

Koolitusel osalemine annab praktilisi oskusi täiskasvanute koolitajatele koolituste läbiviimiseks ja planeerimiseks. Koolituse infoleht: https://www.tlu.ee/koolitused/kursus-opi-ja-opeta

Koolitusele ootame sisekoolitajaid, ettevõtete koolitusjuhte, koolitusettevõtlusega alustajaid, väikeettevõtjatest spetsialiste, ettevõtlushuvilisi täiskasvanute koolitajaid, vabahariduse koolitajaid, kogukondade koolitajaid, MTÜ koolitajaid, vabatahtlike ühenduste esindajaid.

Koolitusel osalemise eelduseks on baasteadmised arvutikasutamisest ning Gmaili konto olemasolu õppematerjalidele ligipääsuks Drive'is. Auditooriumis toimuvatel koolituspäevadel on vajalik isiklik sülearvuti ning Zoomis toimuvatel koolituspäevadel valmisolek osaleda kaamera ja heliga.

Koolituse eesmärk on osata planeerida, läbi viia ja analüüsida koolitusi täiskasvanud õppijatele, arvestades andragoogilisi põhimõtteid tehnoloogiarikkas keskkonnas ning mõistes koolitaja professionaalse arengu olulisust.

Mida koolitusel õpid?

Koolituse tulemusel õppija:

 • mõistab andragoogika põhiprintsiipe ja toob näiteid rakendamisvõimalustest koolitustegevuses;
 • koostab väljundipõhise õppekava, arvestades täiskasvanud õppija eripära, sobilikke õppemeetodeid ja õppimist toetavaid digivahendeid;
 • loob eesmärgipäraseid ja õppimist toetavaid õppematerjale ja õpikeskkondi, arvestades grupidünaamikat ja digivahendite võimalusi;
 • toob näiteid, kuidas toetab täiskasvanud õppija digi- ja õpioskuste kujunemist;
 • mõtestab täiskasvanukoolitaja identiteeti, reflekteerib ennast koolitajana, kasutades digitaalse- ja sotsiaalse meedia võimalusi;
 • teab täiskasvanukoolitaja kutse taotlemise protsessi nõudeid, sh oskab kasutada veebikeskkonda e-portfoolio loomiseks ja esitamiseks.
Maht: 48 h (iseseisev töö 30 h)
Tasulisi kohti: 6 (990€)
Keel: eesti keeles
Algus: 08. veebruar
Registreerimine: 01. veebruar
Õppejõud
Kaire Povilaitis, Cynne Põldäär (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
 • 08.02.2023 10.00–15.15 Tallinna Ülikool
 • 15.02.2023 10.00–15.15 Tallinna Ülikool
 • 22.02.2023 10.00–15.15 Zoom
 • 01.03.2023 10.00–15.15 Zoom
 • 08.03.2023 10.00–15.15 Tallinna Ülikool
 • 15.03.2023 10.00–15.15 Tallinna Ülikool
 • 22.03.2023 10.00–15.15 Zoom
 • 05.04.2023 10.00–15.15 Tallinna Ülikool

https://www.tlu.ee/koolitused/kursus-opi-ja-opeta

Õppevorm
Kontaktõpe, veebiõpe
Hindamine

Hindamine – arvestus.

Koolituse lõpetanud saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse.

Kursuse kontakt
Julia Reinman (julia.reinman@tlu.ee)

AVASTA