Ülemiste City
Eesti Maaülikool

Mikrokraad Nõrkvoolusüsteemid ja automaatika - 6 EAP

Kursuse eesmärk on omandada teadmised nõrkvoolusüsteemide liigitusest, projekteerimise, hooldamise ja paigaldamise alustes ning omandavad oskused ja teadmised tehnoloogiliste protsesside automatiseerimisest ning selleks kasutatavatest tehnilistest vahenditest.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadi programmi läbinu:
- tunneb valdkonda reguleerivaid õigusakte;
- tunneb nii valve- kui tulekahjusignalisatsiooniandurite tööpõhimõtteid;
- tunneb arvutivõrkude arhitektuuri ja kasutatavaid seadmeid;
- oskab projekteerida videovalvesüsteemi;
- oskab projekteerida valve- ja läbipääsusüsteeme; 
- tunneb automaatjuhtimissüsteemide üldisi põhimõtteid ja juhtimismeetodeid;
- tunneb automaatika elementide liigitust,omadusi, tunnusjooni;
- oskab valida ja õigesti kasutada automaatika elemente ning seadmeid;
- omab ülevaadet pneumaatika ja elektrpneumaatika põhimõistetest;
- tunneb automaatjuhtimise objekti põhiomadusi, teab automaatikaseadmete valiku ja kasutamise olulisemaid põhimõtteid ning juhiseid

Maht: 78 h (iseseisev töö 78 h)
Tasulisi kohti: 5 (420€)
Keel: eesti keeles
Algus: 30. jaanuar
Registreerimine: 09. jaanuar
Õppejõud
Allan Tooming (info)
Toimumiskoht
Tartu
Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Kursuse edukal läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus

Kursuse kontakt
Liisi Veske (liisi.veske@emu.ee)

AVASTA