Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Inglise keel B1

Kursuse eesmärgiks on keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Preliminary eksamiks.

Rohkem infot siin: https://www.tlu.ee/keelekursused

Mida koolitusel õpid?

- saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne.;
- saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või huvipakkuvaid teemasid;
- saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tööga seotud sõnadest;
- saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades;
- saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on käsutusel;
- oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused;
- oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi;
- oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane;
- oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid;
- oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal;
- oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Maht: 60 h (iseseisev töö 64 h)
Tasulisi kohti: 15 (540€)
Keel: inglise keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 30. jaanuar
Õppejõud
Aita Taiger
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti (06.02.-22.05.2023) kell 16.30-18.30 Tallinna Ülikoolis, ruumis S-327.

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Koolituse läbimisel täismahus (60 auditoorset lähiõppe tundi + 64 tundi iseseisvat tööd) väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Kerli Haas (kerli.haas@tlu.ee)
Veel samal teemal 2
Veebikoolitus
Tallinna Ülikool
Eesti keele õigekiri
Maht
3 h
Algus
19. aprill 2023
Õppejõud
Helin Kask
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Ülikool
Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia
Maht
6 h
Algus
12. aprill 2023
Õppejõud
TLÜ lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari . . .
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA