Ülemiste City
Tartu Ülikool

Gerontoloogia

Aine eesmärgiks on anda teadmised, mis on seotud muutustega inimese elus seoses vananemisega.

Elukäik, vananemine ja vananemisega kaasnevad muutused. Tervisliku seisundi ja funktsionaalse võimekuse hindamine. Haiguste ennetamine, sotsiaalne ja vaimne aktiivsus. Liikumise, toitumise ja tervise roll funktsionaalse võimekuse säilitamisel ja haiguste ennetamisel.

Loe rohkem TÜ ÕISist.

Mida koolitusel õpid?
Aine läbinud üliõpilane:
1) tunneb vananemise sotsiaalseid teooriaid;
2) teab füüsilise, psüühilise ja sotsiaalset vananemise tunnuseid;
3) analüüsib eakate hooldamise vajadust ning probleeme;
4) teab eakate hoolekande vorme ja kogukonnatöö võimalusi eakate toetamiseks ning eakatega töö põhimõtteid Euroopa Liidus ja Eestis.
Maht: 20 h (iseseisev töö 84 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (240€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. veebruar
Registreerimine: 05. veebruar
Õppejõud
Marju Medar (info)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

N, 2. märts 9:30-13:00
N, 30. märts 9:30-13:00
N, 27. aprill 9:30-13:00
N, 25. mai 9:30-13:00

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Iseseisev töö: Praktiline töö vastavalt üliõpilase valikule, kas:
1) eaka hooldusvajaduse hindamine;
2) kogukonna arendustöö eakate aktiviseerimiseks;
3) omastehoolduse toetamine KOV tasandil.
Töö maht 3 - 5 lk.

Eksamile pääsemise eelduseks on üliõpilase osalemine kontaktõppe kohtumistel ning õigeaegselt nõutud kodutöö esitamine (sh nii elektrooniliselt kui suuliselt seminaris).

Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine ja diskuteerimine läbitud teemadel seminarides.

Eksam koosneb 5 küsimusest, kus iga küsimuse eest on võimalik saada 20 punkti, kokku 100 punkti.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA