Ülemiste City
Tartu Ülikool

Teenuste disain

Programm koosneb järgmistest õppeainetest: MJJV.08.053 Strateegiline juhtimine, 2. osa, 3EAP P2PC.00.677 Teenuste juhtimine, 4EAP SVPC.00.025 Praktika, 2. osa 3EAP SVPC.01.019 Isiklik- ja professionaalne areng, 2. osa, 3EAP SVPC.00.040 Protsessi- ja kvaliteedijuhtimine, 6EAP P2PC.00.679 Teenuste disain, 4EAP.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud õppija
- tunneb disainijuhtimise olemust ja seost organisatsiooni strateegilise-, kvaliteedi- ja protsessijuhtimisega;
- loob disainmõtlemise ja teenusedisaini protsessi;
- koostab disaini lähteülesande ja viib läbi teenusedisaini projekti;
- koostab disainiuuringu teenusedisaini projekti, kasutades peamisi disainiuuringutes rakendatavaid kvalitatiivseid uurimismeetodeid;
- mõtestab enda tegevust meeskonnajuhina coachingu paradigmast lähtuvalt.

Info
Maht: 598 tundi (iseseisev töö 490 tundi)
Tasulisi kohti: 4 (1380€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. veebruar
Registreerimine: 06. jaanuar
Õppejõud
Gerda Mihhailova (Gerda Mihhailova – juhtimise nooremlektor, MBA Jay Kandampully – külalisprofessor (USA), PhD Mari Arnover – külalisõppejõud, teenusedisainer ja ettevõtte „Kliendiuuringud“ juht Kurmet Kivipõld – juhtimise kaasprofessor, PhD Krista Jaakson – juhtimise teadur, PhD Margus Kõomägi – ärirahanduse teadur, majandusmagister Kulno Türk – emeriitprofessor, külalisõppejõud, PhD Arvi Kuura – emeriitdotsent, külalislektor, PhD Heli Tooman – emeriitdotsent, külalislektor, PhD Mikko Kämäräinen – külalisõppejõud, Soome disainibüroo Infinity omanik ja teenusedisainer)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

Tunniplaan järgib sessioonõppe tunniplaani põhimõtteid (auditoorne õppetöö kord kuus K/N-P), võimalusel järjestikustel päevadel.

Õppevorm
osaliselt veebipõhine
Hindamine

Osalemine mooduli ainete õppetöös koos tudengitega ning iga aine lõpetamiseks kohustuslike nõuete täitmine. Osalemise eeldus: Olemas on BA kraad või kõrgharidusdiplom.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA