Ülemiste City
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Dementsusega inimese toetamise baaskoolitus (e-kursus)

Tegemist on baaskoolitusega, kus jagatakse osalejatele teadmisi dementsusest, selle põhjustest, peamistest probleemidest ja võimalikest lahendustest. Kuidas dementsete inimestega suhelda ja kuidas toetada omastehooldajaid, pereliikmeid ning kolleege.

Mida koolitusel õpid?

Õppija:

  • oskab selgitada, mis on dementsus ja tuvastada peamisi sümptomeid;
  • teab peamisi dementsuse põhjuseid;
  • teab ja toetab dementsusega inimese heaoluga seotud vajadusi;
  • on teadlik peamistest suhtlemisprobleemidest;
  • on teadlik peamistest suhtlemisjuhtnööridest;
  • on võimeline tuvastama peamisi käitumismustreid;
  • on teadlik peamistest tehnikatest käitumisprobleemide korral;
  • on võimeline pakkuma toetust pereliikmetele ja teab suunata neid edasi lisatoetuse saamiseks;
  • stressiga toimetulek töötades dementsusega inimestega;
  • oskab rakendada õpitud teadmisi praktikas.
Info
Maht: 31 tundi
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 1 (85 eurot€)
Keel: eesti keeles
Algus: 06. mai
Registreerimine: 03. mai
Õppejõud
Sandra Bisset, Gavin Watt Bisset
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

06.05-20.06.2022

Koolitus toimub Zoomi ja Moodle keskkonnas. Kuus tundi toimub Zoomis, 10 tundi on lindistatud loenguid ja 15 tundi on iseseisvat õpet.
Koolituse päevad:
06.05.22 iseseisev töö Moodles: videoloengute vaatamine (esimesed kaks teemat läbida);
20.05.22 kell 12.00-14.00, Zoomis töötuba ja õpitu kinnistamine;
03.06.22 kell 12.00-14.00, Zoomis töötuba ja õpitu (III ja IV teema) kinnistamine;
17.06.22 kell 12.00-14.00, Zoomi töötuba ja õpitu (V teema) kinnistamine ning kokkuvõte;
20.06.22 kursuse lõpptähtaeg.

Õppevorm
e-koolitus
Hindamine

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid täites küsimustikud iga loengu lõpus ning demonstreerib kirjalikult omandatud teadmisi koolituse lõpus (90%+ arvestatud).

Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundid mitteomandanud õppijale väljastatakse tõend.

Kursuse kontakt
Angela Räis (Angela.Rais@ttk.ee)

AVASTA