Ülemiste City
Eesti Maaülikool

Mikrokraad - Taimekahjustajad ja nende tõrje mikrokraad

Eesmärk: Luua võimalused taimekahjustajate taksonoomia, bioloogia ja ökoloogiliste iseärasuste alase teabe hankimiseks, kahjustajate tõrjeks vajalike põhimõtete ja oskuste arendamiseks. Aines omandatud üldised ja erialalised taimekahjustajate ning taimekaitse alased pädevused on vajalikud erialaseks tööks ja elukestvaks õppeks. Selgitada taimekaitse põhiprintsiipide ja meetodite ökoloogilisi, majanduslikke ja eetilisi aspekte ning õpetada kasutama kaasaegseid taimekaitse meetmeid.

Mida koolitusel õpid?

​Õpiväljund: 

-teab peamisi taimekahjustajate rühmi, tunneb nende bioloogiat ja ökoloogilisi ning morfoloogilisi iseärasusi;
-kirjeldab haigustekitajate ja kahjurite populatsioonide dünaamikat mõjutavaid tegureid ning nende vältimise mooduseid;
-tunneb peamisi põllu- ja aiakultuuride haiguseid, kahjureid ja kasureid ning nende bioloogiat;
-oskab määrata liigini olulisi taimekahjustajaid;
-teab taimekaitse põhiprintsiipe ja meetodeid;
-teab pestitsiidide klassifikatsiooni aluseid, pestitsiidide omadusi ning ohutustehnilisi nõudeid;
-oskab rakendada taimekahjustajate bioloogiliste iseärasuste teavet kahjustuste ennetamisel ja tõrjemeetmete planeerimisel;
-oskab koostada põllu- ja aiakultuuridele integreeritud tõrje kava.

Maht: 155 h (iseseisev töö 183 h)
Tasulisi kohti: 10 (910€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. september
Registreerimine: 29. august
Õppejõud
Marika Mänd (vastutav), Eve Veromann, Katrin Jõgar, Reet Karise, Anne Must, Kaire Loit, Britt Puidet, Liina Soonvald
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad
Õppevorm
põimõpe
Hindamine
Kursuse kontakt
Kristina Marran (kristina.marran@emu.ee)

AVASTA