Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Kunstipõhine peretöö

Kunstipõhise peretöö mikrokraadi õppekava on adresseeritud kunstiteraapiate õppekava lõpetanutele, et toetada loovterapeutide erialaseid pädevusi ühes kitsas valdkonnas, milleks on kunstipõhine peretöö. 

Kunstipõhise peretöö mikrokraad on eraldiseisev täiendkoolituse õppekava, mis on adresseeritud kunstiteraapiate õppekava lõpetanutele, et toetada loovterapeutide erialaseid pädevusi ühes kitsas valdkonnas, milleks on kunstipõhine peretöö. Mikrokraad on oma olemuselt interdistsiplinaarne kaasates ülikoolivälise partnerina Eesti Pereteraapia Kooli pereterapeudid/koolitajad, et pakkuda koolitusel osalejatele süsteemse peretöö alased baasteadmised ja anda võimalus läbida samaaegselt ka  pereteraapia algkursus.

Mikrokraadi sisu on aktsepteeritud ka Eesti Pereteraapia Ühingu poolt.

Mikrokaardi läbinu saab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused kunstipõhise peretöö meetodite, tehnikate ja harjutuste rakendamiseks. Tulevikuoskusena võimaldavad kunstipõhise peretöö kompetentsid innovaatilist lähenemist kooliloovteraapias, sotsiaalses rehablitatsioonis ja kliinilises kunstiteraapias (näiteks lastehaigla).

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud osaleja: 
- on teadlik süsteemse pereteraapia alusteooriatest; perekonna arengufaasidest, arengukriisidest, eri lähenemistest (Bowen, Minuchin, Milano);
- on omandanud seminaride ja iseseisva töö abil teadmised ja oskused kunstipõhise peretöö rakendamiseks lastega perede, paaride ja vanem-laps diaadidega;
- analüüsib iseenda tugevusi ja väljakutseid kunstipõhise peretöö meetodite ja tehnikate rakendajana.

Maht: 160 h
Tasulisi kohti: 5 (1400€)
Keel: eesti keeles
Algus: 15. september
Registreerimine: 05. september
Õppejõud
Marika Ratnik, Jelena Põldsam, Monika Koppel, Siiri Tõniste, Triinu Tänavsuu, Ene Kivi, Maria Kalashnikova
Toimumiskoht
Toimumisajad

Kursus toimub perioodil  -  10.00 - 17.15 Narva mnt 25 Tallinn

Vt ajakava SIIN.

Õppevorm
Mikrokraadiõpe
Hindamine

Kursuse läbimisel väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Kadri Herde (kadri.herde@tlu.ee)

AVASTA