Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Psühholoogiaalaste teadmiste ja peenmotoorika roll käeliste oskuste kujundamisel

Tegemist on mikrokraadiga peenmotoorika oskuslike tegevuste juhendamiseks nii gruppidele kui üksikisikutele; omandada teadmised ja oskused käelistest tegevustest, selle olulisest rollist inimese arengus ja seostest kognitiivsete võimetega. 

Koolitusele on oodatud sotsiaalvaldkonna töötajad: sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, tegevusjuhendajad, tegevusterapeudid, õpetajad, kes soovivad omandada täiendavaid teadmisi ja praktilisi kogemusi käsitööoskuste õpetamiseks ja juhendamiseks erinevatele sihtrühmadele.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud osaleja:
- teab käeliste tegevuste olulisest rollist inimese arengus, neuropsühholoogiliste düsfunktsioonide kompenseerimises;
- teab, mis on vajalikud käelise tegevuse arendamiseks eri sihtrühmadel;
- teab tehnoloogiast ja metoodikast, õpetab erinevaid käsitöötehnoloogiaid ja kasutab neid teraapilisel ja motoorikat arendaval eesmärgil.

Maht: 104 h (iseseisev töö 234 h)
Tasulisi kohti: 5 (1040€)
Keel: eesti keeles
Algus: 02. september
Registreerimine: 24. august
Õppejõud
Ene Lind, Tiia Artla, Ann Ojaste, Kirsti Pedak, Aleksander Pulver, Valeri Murnikov
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub perioodil 02.09.2022 - 14.01.2023 Talllinna Ülikoolis (Narva mnt 25). 
Vt täpsem ajakava SIIN.

Õppevorm
Mikrokraadiõpe
Hindamine

Kursuse läbimisel väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli tunnistus. Kursuse iseseisva töö moodustab praktikumides alustatud tööde lõpetamine. Lõpetamiseks valmistab osaleja ette valitud tehnoloogias näidistööde kogu, mida esitletakse lõpuseminaris.

Kursuse kontakt
Katrin Soidra-Zujev (katrin.soidra-zujev@tlu.ee)

AVASTA