Ülemiste City
Tallinna Ülikool

Ettevõtlusõpetaja

Mikrokraadi õppekava toetab üldharidus- või kutsekoolide ettevõtlusõpetaja pädevuste omandamist. Oodatud on kõrgharidusega inimesed, kes mikrokraadi õppekaval täiendavad end nii ettevõtluse, majanduse kui ka ettevõtluspedagoogikaga seotud valdkondades. Õppekavas on lõimitud haridus- kui ühisekonnateaduste instituudi õppejõudude pädevused. Mikrokraadi arendust toetab ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu.

Programmi on oodatud kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada majandust ja ettevõtlust kutse-, üld- või rakenduskõrghariduse tasemel ning viia läbi ettevõtluskoolitusi. 

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinud osaleja:

  • teab peamisi käsitlusi mikro- ja makroökonoomikast, analüüsib majanduspoliitikat mõjutavaid tegureid, mõistab ettevõtluses toimuvaid protsesse, ettevõtluse rolli ühiskonnas, tunneb ettevõtte rajamisega seotud protseduure, koostab äriplaani ja oskab seda põhjendada;
  • mõistab ettevõtluspedagoogika teoreetilisi aluseid ja teaduspõhise rakendamise võimalusi ettevõtlusõppe kavandamisel üld- ja kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis;
  • rakendab ettevõtlusõppes ettevõtluspedagoogika teoreetilistest alustest, õppekavast ja õppijate iseärasustest lähtuvalt lõimivaid didaktiliselt mõjusaid õppeülesandeid, õppematerjale ja õpiväljundite saavutamist toetavaid otstarbekaid loov- ja arendusprojekte ja tehnoloogilisi vahendeid.
Maht: 234 h (iseseisev töö 360 h)
Tasulisi kohti: 5 (1128€)
Keel: eesti keeles
Algus: 10. september
Registreerimine: 24. august 2022
Õppejõud
Sirje Rekkor, Reeli Liivik, Indrek Saar, Kristo Krumm, Birgit Peterson
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

 - Tallinna Ülikooli linnakus

Õppevorm
mikrokraadiõpe
Hindamine

Programmi õppetöö toimub tasemeõppeainete raames koos vastava aine üliõpilastega Haridusteaduste Kutseõpetaja MA-õppekavalt sessioonõppes ja Ühiskonnateaduste Haldus- ja ärikorralduse BA-õppekavalt. Iseseisev töö on korraldatud moodulipõhiselt. Kursuse läbimise eelduseks on moodulite arvestuste ja eksamite sooritamine. Kursuse läbimisel väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Elina Orasson (elina.orasson@tlu.ee)
Veel samal teemal 6
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Andmebaasid ja SQL
Maht
36 h
Algus
03. november 2023
Õppejõud
Alexey Sirotkin
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Avalik esinemine
Maht
16 h
Algus
08. oktoober 2023
Õppejõud
Janek Tuttar
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Hindamine ja palgakorraldus
Maht
30 h
Algus
07. oktoober 2023
Õppejõud
Evert Kraav
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Introduction to Public Speaking and Storytelling
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aušra Turčinskaitė - Balčiūnienė
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Kvaliteet erinevates valdkondades
Maht
16 h
Algus
07. oktoober 2023
Õppejõud
Katriin Visnapuu
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Personal creativity system: challenges, ri ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Valdas Dambrava
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm

AVASTA