Ülemiste City
Tartu Ülikool

Genoomijärjestuste analüüs

Programmi eesmärgiks on kõigi huviliste teadmiste ja oskuste täiendamine bioloogiliste andmete analüüsis ja vastavate andmebaaside kasutusel.

Programmi raames toimub õppetöö ühe aasta jooksul vastavalt õppeainete toimumisele. Õppeained LOMR.01.006 Ülegenoomsed tehnoloogiad molekulaarbioloogias, LOMR.10.002 Bioinformaatika I ja LOMR.10.005 Bioinformaatika II toimuvad sügissemestris. Õppeianed LOMR.10.008 Järjestuste analüüs Linuxi keskkonnas ja LOMR.10.007 Andmeanalüüs molekulaarbioloogias toimuvad kevadsemestris. Õppija võib valida oma vajadustele vastavalt õppeained 18 EAP ulatuses.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinu:
1) omab arusaama peamiste sekveneerimistehnoloogiate tööpõhimõttest;
2) omab ülevaadet järjestuste andmebaasidest ja oskab neid kasutada;
3) oskab koostada nii nukleiinhappe- kui valgujärjestuste joondusi ja teab fülogeneetiliste puude koostamise põhimõtteid;
4) oskab sekveneerimislugemitest kokku panna bakterite genoome ja saadud andmeid analüüsida;
5) oskab algtasemel kasutada käsurea programme Linuxi terminali keskkonnas;
6) oskab kasutada lihtsamaid statistilise analüüsi meetodeid Excelis.

Maht: 18 EAP - 300 auditoorset, 60 praktika, 108 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1440€)
Keel: eesti keeles
Algus: 01. september
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Maido Remm, Reidar Andreson, Age Brauer jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

01.09.2022 - 30.08.2023.

Valdavalt on õppeaine planeeritud videoloengutena e-kanalites. Praktiline õpe toimub õppejõu vahetu toega kas kohapeal või e-vahendeid kasutades. Praktikat on 60 tundi.

Programmi raames toimub õppetöö ühe aasta jooksul vastavalt õppeainete toimumisele.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi lõpetamiseks peab läbija minimaalselt sooritama positiivsele hindele 12 EAP väärtuses õppeineid.

Kursuse kontakt
Maido Remm (maido.remm@ut.ee)

AVASTA