Ülemiste City
Tartu Ülikool

Ressursimajandus

Programmi eesmärk tuleneb vajadusest suurtes ja kiiretes muutustes kohaneda uue majandus- ja looduskeskkonnaga tagamaks pikaajaline säästlik areng ning rakendada selleks uusi haldus- ja majandusmudeleid. Samuti pakub programm teadmisi tegutsemiseks ressursimajandust puudutavas õigusraamistikus (Eesti seadusandlus, Euroopa Liidu direktiivid, rahvusvahelised konventsioonid jm).

Mikrokraadiprogramm koosneb järgmistest õppeainetest:

SVPC.00.068 Kliimapoliitika regionaalseks üleminekuks ja innovatsioonis (4 EAP)
SVPC.00.066 Ressursimajanduse alused (3 EAP)
SVPC.01.043 Ringdisain ja rohemajandus (3 EAP)
SVPC.00.069 Ringmajanduse säästlik ja efektiivne korraldus (3 EAP)
SVPC.02.037 Roheettevõtlus (3 EAP)
SVPC.00.067 Sinimajandus ja selle väljavaated (4 EAP)

Õppematerjalid on Moodle'i keskkonnas kättesaadavad nendele tudengitele, kes on mikrokraadiprogrammile registreerunud.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

* Valdab ressursimajanduse põhialuseid;
* tunneb rohe- ja sinimajanduse arengusuundi ja võimalusi, uusi rakendusmudeleid ning nende seost ühiskonna- ja majandusprotsessidega;
* teab kliimapoliitika elluviimise viise ning suundumusi ning oskab seda rakendada regionaalsel ja kohalikul tasandil;
* oskab analüüsida ringmajanduse protsesse ja hinnata uuenduslike tehnoloogiate kasutusele võtmist;
* valdab kaasaegsete meetodite ja mudelite kasutamist loodusressursside ja keskkonnakasutuses ning tootearenduses ja tarbimise hindamisel.

Maht: 20 EAP - 130 auditoorset + 390 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1200€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Andres Jäärats, Henn Ojaveer, Antti Roose, Jonne Kotta, Mait Kriipsalu, Marit Piirman, Heli Tooman
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

29.08.2022 - 31.01.2023.

Mikrokraadi õppeainekursusi pakutakse auditoorse õppena, osaliselt on kursusel võimalik osaleda e-õppena. Kursus toimub sessioonõppena vastavalt TÜ Pärnu kolledži tunniplaanile. Kursusel osalemine on töötavale inimesele väga paindlik.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Ainete läbimine täies mahus. Igas aines tuleb täita määratud hindamiskriteeriumid.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)

AVASTA