Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

Mineraaltoormete ringmajandus

Täpsem info ja kandideerimine

Anda teadmised ringmajanduse toormete ja ressursitõhususe valdkonnas ning tagada oskused jätkusuutlike protsesside juurutamiseks mäenduse ja mineraaltoormete väärtusahelates.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadi omandanud õppur:
• omab teadmisi ringmajanduse põhimõistete ning materjalivoogude kohta kaevandamisest, töötlemisest, valmistamisest kuni ringlussevõtu ja taaskasutamiseni;
• tunneb seadusandlikust, poliitilisest ja kultuurilisest kontekstist lähtuvaid erisusi mineraalse toorme kaevandamisel ja kasutamisel maailma eri paigus;
• mõistab kriitiliste toormete kaevandamise ning kasutamise globaalseid mõjusid;
• teab keskkonnast tulenevaid, majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid materjalide töötlemise praktikate kohta jätkusuutlikkuse aspektist;
• tunneb toormete olelusringi hindamise metoodikaid ning oskab koostada materjalide elutsükli analüüse;
• oskab luua mineraaltoormete ringmajandusest lähtuvaid ärimudeleid.

Maht: 192 h (iseseisev töö 276 h)
Tasulisi kohti: 15 (882€)
Keel: eesti ja inglise keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. august
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
Õppevorm
Õppetöö koos TalTech päevaõppe üliõpilastega
Hindamine

Väljastatakse TalTech tunnistus kava lõpetanule.

Kursuse kontakt
Avatud õppe keskus (avatudope@taltech.ee)

AVASTA