Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

Äriprotsessid digiühiskonnas

Täpsem info ja kandideerimine

Digitaalsest ärijuhtimisest huvitatud inimesed, kes soovivad omandada valdkonnast sügavamaid teadmisi väiksemate moodulitena.

Mida koolitusel õpid?

 oskab argumenteeritult selgitada protsesside kavandamise, kaardistamise ja juhtimise vajadust ning nende seost strateegiliste eesmärkidega;
• oskab kavandada ja ellu viia protsesside kaardistamise tegevust ettevõttes;
• teab peamiste tootmis- ja teenindusprotsesside kavandamise etappe ning oskab kavandada tootmis- ja teenindusprotsesse;
• teab ja tunneb ressursside kasutamise üldiseid põhimõtteid tootmis- ja teenindusprotsessides ning oskab rakendada ressursside kasutamise tõhustamise meetodeid;
• oskab valida erinevad tootmis- ja teenindusprotsesside planeerimise ja kontrollimise meetodeid ja printsiipe;
• oskab rakendada protsesside pideva parendamise meetodeid;
• teab ja tunneb tootmis- ja teenindusprotsesside juhtimise praktilisi tööriistu ja meetodeid ning oskab neid kasutada erinevate protsessid korraldamises;
• mõistab kvaliteedijuhtimise fundamentaalseid printsiipe;
• oskab valida organisatsiooni vajadustele sobiva kvaliteedijuhtimise lähenemise ning juurutada kvaliteedijuhtimissüsteemi organisatsioonis;
• oskab identifitseerida parendusvõimalusi ning viia läbi lihtsamaid parendustegevusi;
• tunneb digitaalse muutuse põhimõtteid ja olulisemaid mõisteid;
• mõistab eestvedamise ja strateegia rolli digitaalsetes muudatustes;
• teab, mis on vajalik digitaalsete ettevõtete arendamiseks ja juhtimiseks;
• mõistab digimuutuste ja muudatuste juhtimise seost, saades aru muudatuste juhtimise psühholoogiast;
• on teadlik muudatuste juhtimise teooriatest ja protsessidest ning oskab neid erinevates olukordades rakendada.

Maht: 192 h (iseseisev töö 276 h)
Tasulisi kohti: 20 (1134€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. august 2022
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
Õppevorm
Õppetöö koos TalTech päevaõppe üliõpilastega
Hindamine

Kava läbinule väljastatakse TalTech tunnistus.

Kursuse kontakt
Avatud õppe keskus (avatudope@taltech.ee)

AVASTA