Ülemiste City
Tartu Ülikool

Hägusate andmete analüüs majanduses ja ärijuhtimises

Ärijuhtimises ja majanduses kasutatavad andmed ei ole väga sageli täpsed arvud, vektorid või kategooriad. Reaalsed andmed on sageli "hägused", nt. elukvaliteedi näitajad, keskkonnanäitajaid, aga ka bioloogilised, meditsiini-, sotsioloogilised ja majandusandmed. Paljud praktilised otsused nõuavad aga selliste mitmetähenduslike, ebatäpsete või subjektiivsete andmete analüüsi (nt turundus-, logistika- ja juhtimisotsused ettevõtetes ja organisatsioonides, kuid ka politikate kujundamise otsused). Programm pakub põhjalikku ülevaadet meetoditest, tarkvarast ja praktilistest rakendustest seesuguste andmete analüüsiks. Julgustame õppijaid kasutama programmis oma andmestikke, mida juhendaja aitab praktilise projektina analüüsida programmi käigus.

Programmis osalemiseks peab olema läbitud bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eelnevate statistika- või ökonomeetriateadmiste olemasolu ei ole nõutav.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

See programm annab ülevaate hägusate andmete problemaatika teoreetilistest alustest ja praktikas rakendatud uutest meetoditest kaasaegse juhtimise, tootmise ja laiemate majandusprobleemide käsitlemisel. Häguste andmete modelleerimine on väga vajalik just praktilise lahendamise kontekstis nii majandusanalüüsi, turunduse, logistika, juhtimise valdkondades. Programmi eesmärk on vastavate analüüsiks kasutatavate tarkvarade võimaluste tutvustamine, et anda praktikutele ja üliõpilastele, sh magistrantidele ja doktorantidele võimalus õppida hägusate andmete hulgateooria põhitõdesid ja praktilisi oskusi hägusate andmete modelleerimise alal. Seega on peamised õpiväljundid programmi edukal läbimisel:
1. Hägusandmete analüüsioskus praktiliste rakenduste väljatöötamiseks;
2. Hägusloogika lähenemisviisidel põhinevate rakenduslike arvutiotsuste tegemise mudelite loomise oskused;
3. Eritarkvara kasutamise oskused erinevate juhtimis-, turundus-, äri- ja majandusülesannete täitmisel.

Maht: 12 EAP - 36 auditoorset + 36 praktika + 240 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1440€)
Keel: inglise keeles
Algus: 02. detsember
Registreerimine: 01. detsember
Õppejõud
Kadri Ukrainski (programmijuht)
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

02.12.2022 - 21.04.2023.

Programm toimub sessioonõppes Tartus Delta majas koos veebitoega Moodle keskkonnas. 2022/2023 õppeaastal toimub kursus detsembrist aprillini kord nädalas kas reedeti või esmaspäeviti 6 tunniste õppepäevadena.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 12 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri ( kersti.kurri@ut.ee)

AVASTA