Ülemiste City
Tartu Ülikool

Andmepõhine riskijuhtimine

Mikrokraadi eesmärgiks on süvendada (finants)juhtide ja spetsialistide teadmisi ja oskusi äriprotsesside riskide analüüsist ja juhtimisest ning finantsandmete hindamisest ja analüüsist.

Programmis osalemiseks peab olema läbitud bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning olema vähemalt 5 aastane töökogemus juhi või spetsialistina, kelle töö on seotud riskide analüüsiga. 

Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.

Motivatsioonikiri saatke kursuse kontaktisikule kersti.kurri@ut.ee.
Motivatsioonikirjas palun vastake järgmisele küsimustele:
1) Milline on teie eelnev haridus?
2) Milline on teie töökogemus?
3) Miks soovite õppida sellel täiendõppekursusel?

Vastuvõtuotsus tehakse:
- enne 20. juunit registreerunute puhul hiljemalt 22. juunil.
- 20. juunist kuni 21. augustini registreerumise puhul hiljemalt 31. augustil.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Andmepõhise riskijuhtimise mikrokraadi läbinud õppija omandab süsteemse ülevaate ettevõtte tänapäevaste riskide juhtimise meetoditest ja võimalustest:
1) teab erinevaid riskijuhtimise meetodeid ja finantsriskide juhtimise võimalusi ja töövahendeid;
2) teab kuidas kasutada organisatsiooni riskijuhtimise ja protsesside kaardistamise vahendeid;
3) on teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piirangutest ja oskab anda põhjendatud hinnanguid riskijuhtimist puudutavates küsimustes;
4) oskab anda hinnangut ettevõtte finantsseisundile ja majandustegevuse jätkusuutlikkusele ning edastada seda infot juhtimisotsusteks;
5) omab süsteemset ülevaadet ressursikasutuse juhtimise kaasaegsetest vahenditest ja trendidest;
6) oskab määratleda erinevate detailsusastmega äriprotsesse, kasutades kaasaegseid andmete kogumise ja modelleerimise tehnikaid;
7) oskab analüüsida kulude kujunemist ja mõjureid ettevõtte väärtusahelas.

Maht: 12 EAP - 72 auditoorset + 240 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1590€)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. september
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Kertu Lääts, Ülle Pärl jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

05.09.2022 - 23.06.2023.

Programm toimub sessioonõppena, osaliselt auditoorselt, osaliselt veebipõhisena õpet (nt. Moodle keskkonnas lisamaterjalid, loengud). Programm koosneb 3 õppeainest, mis annavad ülevaate riskide juhtimisest, äriprotsesside analüüsist ning finantsandmete kasutamisest (1 aine sügissemestril 2022, 2 ainet kevadsemestril 2023).

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 12 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)

AVASTA