Ülemiste City
Tartu Ülikool

Innovatsiooni mikrokraad

Innovatsioonist ja võimekusest innovatsiooniprotsesse juhtida on kujunenud oluline märksõna Eestis, mida seni seostatakse peamiselt start-up ettevõtete, biotehnoloogia ja e-valitsemise temaatikaga. Samas on uudsete lahenduste ja ärimudelite, toodete, teenuste ja tehnoloogiate rakendamine ühiskonna erinevatel elualadel veel lapsekingades. Seega on innoveerimise võimekuse suurendamine just teistel tegevusaladel ühiskonna jaoks suure potentsiaaliga. Samuti on ühiskonda ja majandust murranguliselt mõjutavad tehnoloogiad jõudnud baasteaduse laboritest rakenduslike lahenduste ning laiema ja odavama kättesaadavuseni, näiteks tehisintellekt, andmeteadus- ja analüüsivõimekus, rohetehnoloogiad jne. Need tehnoloogiad vajavad oma potentsiaali avamiseks rakendusprojekte erinevates äri-, juhtimise ja avaliku sektori valdkondades. Innovatsiooni mikrokraad ongi suunatud inimestele, kes on huvitatud innovaatiliste ideede arendamisest rakendusprojektideks erinevates ettevõtetes, organisatsioonides ja eluvaldkondades, ning ka nende üleselt. Innovatsiooni mikrokraadi saab pakkuda nii akadeemilise õppe osana, täiendkoolitusprogrammina kui ka sisekoolitusena erinevates suuremates asutustes (sh Tartu Ülikoolis endas), kuna programmi saab näidete ja kaaslektorite abil suunata erinevatesse rakendusvaldkondadesse.

Programmis osalemiseks peab olema läbitud bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Mikrokraadiprogramm toimub eesti keeles. Inglise keele oskus tasemel B2 on nõutav. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Innovatsiooni mikrokraadiprogrammi läbinud õppija omab järgmisi valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi:
1) Mõistab globaalseid arengutrende, seotud võimalusi ja väljakutseid;
2) Saab aru, mis on innovatsioon, milleks on see vajalik (pikaajaline konkurentsivõime ja kasum, organisatsiooni missiooni laiem kandepind ja mõju ühiskonnas);
3) Omab võimekust oma organisatsioonis ja/või tegevusvaldkonnas innovatsioonistrateegia ning taktikalise plaani kujundamiseks;
4) Mõistab, kust ja kuidas tulevad/tekivad ideed (sh ettevõtte seest, väljaspool organisatsiooni või ka koostöös), ja tunneb ideede genereerimise ja sünteesimise ja piloteerimise viise;
5) Oskab leida ideede seast parima (valideerimine, eksperimenteerimine, prototüüpimine/piloteerimine, tagasisidestamine);
6) Oskab enda ja meeskonnaliikmete ideed projektiks (reaalsuseks) muuta ning sellega seotult meeskonda juhtida, rakendada innovatsiooni- ja ettevõtlusprotsessi oma valdkonnas;
7) Oskab näha oma idee seoseid ühiskonnaga laiemalt, samuti mõistab riiklike poliitikate, meetmete ja toetuste (peamiselt ettevõtluse, innovatsiooni, tehnoloogia ja teaduse vallas) olemust ning mõtet muutuste käivitamisel ühiskonnas, majanduses ja konkreetsetes organisatsioonides.

Maht: 16 EAP - 76 auditoorset + 340 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 4 (1920€)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. september
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Marvi Raudsaar, Ott Pärna, Mart Laatsit, Kadri Ukrainski jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

05.09.2022 - 16.06.2023

2022/2023. õppeaastal programm koosneb kolmest õppeainest sügissemestril, mida loetakse koos Ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise ning Kaasaegse majanduse magistriprogrammidega ning ühest ainest kevadsemestril, mida loetakse koos Strateegilise juhtimise magistriprogrammiga.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 16 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri ( kersti.kurri@ut.ee)
Veel samal teemal 15
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Biohacking Our Talents: Solutions to Lever ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Hannes Sapiens Sjoblad
Keel
Inglise keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia
Maht
30.00 h
Algus
14. oktoober 2022
Õppejõud
Anita Agabuš
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Logistika alused
Maht
16.00 h
Algus
04. november 2022
Õppejõud
Meelis Zimmermann
Keel
Eesti keeles
Tartu
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Logistika alused
Maht
16.00 h
Algus
05. november 2022
Õppejõud
Meelis Zimmermann
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Majandusmatemaatika
Maht
16.00 h
Algus
13. oktoober 2022
Õppejõud
Boris Shvartsman
Keel
Vene keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Modernsed ärimudelid
Maht
24.00 h
Algus
13. oktoober 2022
Õppejõud
Ruslan Raid
Keel
Vene keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: Data-Driven Solutions for Changing ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Luukas Ilves
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: Green Mindset as a New Reality and ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Damiano Cerrone
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: Health Hacks, Tools & Models - How ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Helen Sooväli-Sepping
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: How to Make the Future Talents Shine?
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Kristjan Lepik
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Rahvusvaheline äri
Maht
24.00 h
Algus
22. oktoober 2022
Õppejõud
Ilya Shepelenko
Keel
Vene keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Smart Urban Living - The Best Solution for ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ben Wilson
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
The Future of Innovative Business
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Peter Löfgren
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
What’s the Secret Sauce to Produce Talents?
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aune Valk
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Which Business Model Creates a Unicorn?
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Dr Sebastian Pohlmann
Keel
Inglise keeles

AVASTA