Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

Kestlik mööbli kavandamine

Täpsem info ja kandideerimine

Mikrokraadikava eesmärgiks on anda baasoskused toodete kavandamiseks, materjalide ja tehnoloogia valikuks ringmajanduse põhimõtetest lähtudes. Õpetada selgeks baasoskused töötamiseks AutoCAD ja Autodesk Inventori programmidega mööblitoodete kavandamisel. Õpetada mikrokraadi õppekava õppeainetes ringmajanduse põhimõtete rakendamist puit- ja plasttoodete, mööbli, puitmajade ning tekstiili- ja rõivatoodete tootmisprotsessides. Anda alusteadmised mööbli tootmise ja puidust tehasemajade tootmistehnoloogiate kohta. Kinnistada omandatud teoreetilised teadmised praktiliste tööülesannetega mööbli kavandamisel ja mööbli tootmiseks kasutatava furnituuri, materjalide ja valmistustehnoloogia valikul.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadikava edukalt läbinud õppur:
- oskab analüüsida mööbli-, puittoodete ja puidust tehasemajade tootmiseks kasutatavate materjalide ja tootmistehnoloogiate kestlikkuse ja ringmajandusega seotud aspekte.
- analüüsib toote disainist, tehnilistest nõuetest ja funktsionaalsusest lähtudes puit- ja puidupõhiste materjalide füüsikalis-mehaanilisi omadusi ja hindab nende mõju keskkonnale ja nende tootmise ja tarbimise jätkusuutlikkust.
- oskab CAD programmis konstrueerida toodet, valida materjalid ning leida töötlemiseks kohased tehnoloogiad ja vormistada tehnilist dokumentatisooni
- oskab kindlaks määrata kvaliteedinõuded nii ostumaterjalidele kui valmistootele.
- Tunneb CAD/CAM tehnoloogiate põhialuseid ning oskab konstrueerida ja modelleerida erinevaid tooteid ning koostada toote valmistamiseks vajaliku dokumentatsiooni/spetsifikatsioonid.

Maht: 256 h (iseseisev töö 368 h)
Tasulisi kohti: 10 (1176€)
Keel: inglise keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. august
Õppejõud
Tutvu kavaga TalTech veebilehel.
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad
Õppevorm
Õppetöö koos TalTech päevaõppe üliõpilastega
Hindamine

Kava läbinuile väljastatakse TalTech tunnistus.

Kursuse kontakt
Avatud õppe keskus (avatudope@taltech.ee)

AVASTA