Ülemiste City
Tartu Ülikool

Äri ja majandus Aasias

Mikrokraadiprogrammi suunitlus on anda teadmisi Aasia majanduse muutuvast rollist maailmamajanduses ja luua oskused, mis on vajalikud globaliseerunud majanduses toimimiseks. Eesmärk on arendada õppijate põhiteadmisi rahvusvahelise äri kohta - teoreetiliselt ja praktiliselt, keskendudes selgelt Aasia riikidele ja turgudele. Kursus annab arusaama Aasia ettevõtete ärikeskkonnast, ärimudelitest ja praktikatest.

Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Inglise keele oskus tasemel B2 on nõutav. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.

Motivatsioonikirja nõuded: lühike vabas vormis kiri (eesti või inglise keeles), mis puudutab järgmisi punkte:
* Põhjused, miks mikrokraad on huvitav;
* Millised seosed on programmil eelnevalt õpituga ja praeguste tegemistega;
* Millised teemad tunduvad eriti põnevad ja mille kohta tahaks rohkem teada.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi läbinud õppija omab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi Aasia majanduse ja ärikeskkonna kohta ning:
* omab teadmisi majanduslikest ja ühiskondlikest süsteemidest Aasias;
* mõistab Aasia riikide majanduslikke arenguid ja trende, tunneb turgude eripärasid;
* tunnetab Aasia riikide ärikultuuri ning spetsiifikaid ja omab ülevaadet äri- ja ettevõtluskeskkonnast Aasias;
* võrdleb ja analüüsib ettevõtete rahvusvaheistumisega seonduvaid küsimusi nii Aasia kui Euroopa kontekstis;
* mõistab ja prognoosib iseseisvalt ja meeskonnas töötades Aasia turgudega seonduvaid arenguid;
* demonstreerib kultuuridevahelist teadlikkust ja rahvusvahelist suhtlemisoskust.

Maht: 12 EAP - 60 auditoorset + 252 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1590€)
Keel: inglise keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Gaygysyz Ashyrov, Urmas Varblane, Tiia Vissak, Liisi Karindi Praktik
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

Õppeained loetakse iganädalaselt ühe õppeaasta jooksul (septembrist juunini, vastavalt ülikooli akadeemilisele kalendrile).

Õppevorm
lähiõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 12 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)

AVASTA