Ülemiste City
Tartu Ülikool

Ärikäitumine Ida-Aasias

Ida-Aasia riikidest on saanud olulised äripartnerid Eesti ettevõtetele. Jaapani ja Lõuna-Koreaga on Euroopa Liidul vabakaubanduslepped, mis annavad veelgi enam võimalusi ettevõtlusele. Mikrokraadiprogrammi eesmärk on kaasaegse Ida-Aasia riikide (Hiina, Lõuna-Korea, ja Jaapan) äri- ja majandusalaste teadmiste süvendamiseks. Õppetöö käigus saavad õppijad põhjaliku ülevaate Jaapani majandusarengust ja ärikeskkonnast, viies samas need teadmised kokku arengutega naaberriikides - Lõuna-Korea ja Hiina. Õppetöö käigus analüüsitakse Ida-Aasia riikide rolli globaalses maailmamajanduses ja pööratakse tähelepanu vabakaubanduslepetele. Programm keskendub Ida-Aasia äri- ja organisatsioonikultuuri mõistmisele, mis on just oluline edendamaks rahvusvahelisi majandussuhteid Euroopa ja Ida-Aasia vahel.

Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Inglise keele oskus tasemel B2 on nõutav. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.

Motivatsioonikirja nõuded: lühike vabas vormis kiri (eesti või inglise keeles), mis puudutab järgmisi punkte:
* Põhjused, miks mikrokraad on huvitav;
* Millised seosed on programmil eelnevalt õpituga ja praeguste tegemistega;
* Millised teemad tunduvad eriti põnevad ja mille kohta tahaks rohkem teada.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi läbinud õppija omab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi Ida-Aasia ärikultuuride ja -käitumise kohta ning
* mõistab Jaapani majanduse arenguid ning nende regionaalseid ja globaalseid mõjusid;
* analüüsib ja mõtestab Jaapani majanduse arengut ning seob neid ühiskonna väljakutsetega tänapäeval;
* arutleb tänapäeva Ida-Aasia majanduslikel ja ärikultuurilistel teemadel;
* mõistab Euroopa Liidu ja Ida-Aasia majanduslepete kujundamise põhimõtteid ja strateegiaid;
* tunnetab Ida-Aasia regiooni ärikultuuri ning spetsiifikaid ja omab ülevaadet äri- ja ettevõtluskeskkonnast Ida-Aasias laiemalt ja Hiinas, Jaapanis, Lõuna-Koreas kitsamalt;
* demonstreerib kultuuridevahelist teadlikkust ja rahvusvahelist suhtlemisoskust.

Maht: 12 EAP - 60 auditoorset + 252 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1590€)
Keel: inglise keeles
Algus: 01. oktoober
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Urmas Varblane, Sunkung Choi, Eva Liias, Patrik Ström, Richard Nakamura, Erja Kettunen-Matilainen, Takeshita Seijiro
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

01.10.2022 - 30.06.2023

2022/2023. õppeaastal koosneb programm 2 õppeainest. Õppeained loetakse blokkidena ühe õppeaasta jooksul (oktoobrist juunini).

Distantsõppes õppetöö toimub kombineeritud videoloengute ja veebiseminaride abil, mida toetavad iseseisvad lugemised ja ülesanded Moodle keskkonnas. Programmi ained on võimalik läbida täies mahus veebipõhiselt ning kohtuda õppejõududega isiklikult Zoomi kaudu. Lisaks on võimalus liituda virtuaalsete õppereiside ja veebituuridega.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 12 EAP.

Kursuse kontakt
Kersti Kurri (kersti.kurri@ut.ee)

AVASTA