Ülemiste City
Tartu Ülikool

Ärimudeli arendamine ja ärisuhtlus

Mikrokraadiprogrammi eesmärgiks on anda teadmised ja oskused oma tulevase ettevõtte ärimudeli arendamiseks ja esmane suutlikkus ettevõtlusalaseks suhtluseks inglise keeles.

Mikrokraadiprogramm koosneb järgmistest õppeainetest:
SVPC.00.058 Ettevõtluse alused (6 EAP)
SVPC.01.025 Ettevõtluskeskkond ja innovatsioon (5 EAP)
SVPC.01.028 Ärisuhtlus (4 EAP)

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbija
- analüüsib ennast ja oma rolli meeskonnas ja ettevõtlusprotsessis;
- rakendab äriidee loomise, arendamise ja hindamise meetodeid;
- analüüsib ettevõtlusprotsesse ja ettevõtluskeskkonda ning selle mõju kavandatavale ettevõttele;
- kavandab arendus- ja turundustegevusi;
- esitab argumenteeritult ja veenvalt oma ideid, sealhulgas kavandatava ettevõtte ärimudelit;
- analüüsib ettevõtluskeskkonna mikro- ja makromajanduslikke tegureid konkreetse organisatsiooni kontekstis;
- tunneb ettevõtluspoliitika põhimõtteid nii Eestis kui ka Euroopa Liidus;
- orienteerub Eesti riiklikus ettevõtluse tugisüsteemis ning kohandab seda konkreetse organisatsiooni vajadustega;
- mõistab innovaatilise ettevõtluse rolli ühiskonnas ja innovatsiooni rolli ettevõtlusprotsessides;
- mõistab loovuse rolli ettevõtluses, sh innovatsioonis ning oskab ettevõtluses esinevaid probleeme analüüsida loovalt ja süsteemselt;
- teab ja kasutab ärisuhtluse ja projektijuhtimisealast põhisõnavara inglise keeles;
- leiab, analüüsib ja hindab kriitiliselt erialaseid tekste;
- kasutab tööks vajalikku kirjandust (sõnaraamatud, ajakirjandus, Internet jm);
- teeb nõuetekohaseid presentatsioone erialaga seotud teemadel;
- loeb ja koostab ametikirju kasutades standardseid väljendeid ja eristades formaalset kirjastiili mitteformaalsest.

Maht: 15 EAP - 84 auditoorset + 306 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (900€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Grete Männikus, Reet Soosaar, Ilona Kandelin, Garri Raagmaa, Toomas Kuuda
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

29.08.2022 - 31.01.2023. 

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi läbimise eelduseks on positiivne tulemus kõigis kolmes aines.

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)
Veel samal teemal 15
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Biohacking Our Talents: Solutions to Lever ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Hannes Sapiens Sjoblad
Keel
Inglise keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia
Maht
30.00 h
Algus
14. oktoober 2022
Õppejõud
Anita Agabuš
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Logistika alused
Maht
16.00 h
Algus
04. november 2022
Õppejõud
Meelis Zimmermann
Keel
Eesti keeles
Tartu
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Logistika alused
Maht
16.00 h
Algus
05. november 2022
Õppejõud
Meelis Zimmermann
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Majandusmatemaatika
Maht
16.00 h
Algus
13. oktoober 2022
Õppejõud
Boris Shvartsman
Keel
Vene keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Modernsed ärimudelid
Maht
24.00 h
Algus
13. oktoober 2022
Õppejõud
Ruslan Raid
Keel
Vene keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: Data-Driven Solutions for Changing ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Luukas Ilves
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: Green Mindset as a New Reality and ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Damiano Cerrone
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: Health Hacks, Tools & Models - How ...
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Helen Sooväli-Sepping
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Panel: How to Make the Future Talents Shine?
Maht
2 h
Algus
määramata
Õppejõud
Kristjan Lepik
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Rahvusvaheline äri
Maht
24.00 h
Algus
22. oktoober 2022
Õppejõud
Ilya Shepelenko
Keel
Vene keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Smart Urban Living - The Best Solution for ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ben Wilson
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
The Future of Innovative Business
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Peter Löfgren
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
What’s the Secret Sauce to Produce Talents?
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aune Valk
Keel
Inglise keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Which Business Model Creates a Unicorn?
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Dr Sebastian Pohlmann
Keel
Inglise keeles

AVASTA