Ülemiste City
Tartu Ülikool

Islam täna: kultuurist konfliktideni

Programmi eesmärk on anda õppijatele baasteadmised religioonist, mis on mõjutanud erinevaid rahvaid Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Kesk-Aasias jm ning pöörata tähelepanu religioonist tulenevatele käitumisreeglitele, uskumustele, keeldudele ja kombestikule. Programm annab lisaks baasteadmistele islami ajaloost ja õpetusest oskuse mõista islami sisemist mitmekesisust, mis lähtub erinevatest koolkondadest, piirkondadest ja kultuurikontekstidest. Programmis tutvustatakse võimalusi vältimaks konfliktsituatsioone, mis võivad tekkida islami usu või kultuuriliste omapärade tõttu. Programmi läbimine aitab mõista religiooni tähtsust ja tähendust moslemite isepäevaelu puudutavates küsimustes ning loob teisalt aluse ka islamiühiskondades edukaks hakkamasaamiseks.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinu omab lisaks üldistele teadmisi islami kohta:
* ülevaadet islami tekkimise ja arenguga seotud spetsiifilistest küsimusest; mõistab islami globaalset mõju ja lokaalset tähendust; suudab analüüsida islamist tulenevate ühiskonda ja üksikisikut puudutavaid asjaolusid; mõistab islami algusperioodi olulisust tänapäeva moslemi jaoks;
* mõistab religiooni tähtsust ja tähendust tänapäeva moslemi igapäevaelus;
* teadvustab ja omab ülevaadet islamimaalima mitmekesisusest tulenevatest uskumustest, kommetest, tavadest ja käitumisreeglitest;
* on võimeline analüüsina konfliktsituatsioone, mis on tingitud islami kultuuri omapäradest;
* omab teadmist, mida vältida, et suhtlemisel moslemitega ei tekiks probleeme;
* omab teadmisi moslemi elukaare tähtsündmustest; mõistab sugudevahelise suhtlemise eripärasid ja perekonna rolli üksikisiku elus;
* on võimeline arutlema islamist tulenevate religioossete ja kultuuriliste võtmeküsimuste teemadel.

Maht: 12 EAP - 64 auditoorset + 248 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (900€)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. september
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Elo Süld ja Helen Haas
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

05.09.2022 - 30.06.2023

Osaliselt toimub veebis, osaliselt auditooriumis. Toimumise ajakava selgub suvel.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi läbimise eelduseks on õppeainete eksamite ja arvestuste sooritamine.

Kursuse kontakt
Elo Süld (elo.suld@ut.ee)

AVASTA