Ülemiste City
Tartu Ülikool

Keeletoimetamine

Programmi eesmärgiks on pakkuda osalejatele eestikeelsete tekstide keeletoimetamiseks vajalikke põhiteadmisi ja -oskusi.

Programmis osalejal peab olema vähemalt bakalaureusekraad. Kasuks tuleb töökogemus tõlkija, toimetaja või muu keelespetsialistina.

Registreerumisel tuleb esitada motivatsioonikiri, milles annate 1-2 lk ülevaate enda haridusest ja töökogemusest ning põhjendate soovi osaleda mikrokraadiprogrammis. Motivatsioonikiri saatke kursuse kontaktisiku e-posti aadressile: ylle.niin@ut.ee. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirjade alusel ja teile saadetakse eraldi kinnitus, et olete koolitusele vastu võetud.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinud õppija
- tunneb eesti keele grammatilist struktuuri ja arvestab sellega tekstide keeletoimetamisel;
- järgib keeletoimetamisel tänapäevaseid keelekorralduse ja -hoolde põhimõtteid;
- oskab keeletoimetada nii algupäraseid kui ka tõlgitud ilukirjandus- ja tarbetekste;
- põhjendab tekstis tehtud muudatuste vajalikkust teksti autorile, lähtudes ajakohastest keelehooldeallikatest;
- rakendab keeletoimetamiseks vajalikke digioskusi.

Mikrokraadiprogrammi läbimine toetab ettevalmistust keeletoimetaja kutseeksamiks.

Maht: 21 EAP - 128 auditoorset + 418 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1260€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Ann Siiman, Kadri Koreinik, Katrin Kern, Pire Teras jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 25.06.2023

Õppetöö kestus on üks õppeaasta. Ained jagunevad sügis- ja kevadsemestri vahel. Auditoorne õppetöö toimub reedeti kell 10-16. Kui auditoorsest õppetööst ei ole võimalik osa võtta, saab osaleda ka veebi teel (hübriidõpe).

Mikrokraadiprogrammi infotund on 2. septembril veebis.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi läbimise eelduseks on kõigi õppeainete eest on saadud tulemus "arvestatud".

Kursuse kontakt
Ülle Niin (ylle.niin@ut.ee)

AVASTA