Ülemiste City
Tartu Ülikool

Muuseumid ja tulevikupärand

Programmi eesmärk on analüüsida ja uurida, millised on muuseumide vajadused ja olemus ning kuidas vastata 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele. Mikrokraad annab teoreetilised ja praktilised vahendid analüüsimaks muuseumide vajadusi ning hindamaks kriitiliselt 21. sajandi väljakutseid muuseumitöös; ülevaate teooriatest ja meetoditest muuseumivaldkonnas, lisateadmisi naabervaldkondadest (nt arhiivid); ning süvendab professionaalseid oskuseid muuseumispetsiifilistes valdkondades (kogud, andmebaasid, näitused).

Programmis osalemise eelduseks on kõrgharidus, soovitav on muuseumitöö kogemus.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi läbinu:
-Mõistab ja analüüsib muuseumide rolli ühiskonnas täna ja lähitulevikus;
-Kirjeldab muuseumite eri valdkondade ülesandeid ning tajub muuseumi rolli tervikuna;
-Leiab ja kasutab Eesti ja rahvusvahelist teoreetilist erialakirjandust;
-Rakendab museoloogilist pädevust nõudvaid oskusi (objektide teaduslik kirjeldamine ja andmebaaside koostamine, näituste korraldamine ja analüüsimine jne).

Maht: 15 EAP - 64 auditoorset + 32 praktika + 294 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (750€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Kurmo Konsa, Kadri Asmer
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 22.06.2023

Õppetöö toimub nii sügis- kui kevadsemestril. Sügissemestril toimuvad kaks õppeainet, kevadel üks. Auditoorne õppetöö on korraldatud nii, et kaks ainet toimuks samal päeval järjest ning mitte rohkem kui üks kord nädalas. Ainetel on e-tugi Moodle keskkonnas.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Mikrokraadiprogrammi lõpetamise eelduseks on ainetel osalemine (kohustuslik auditoorne õppetöö), kodu- ja lõputööde esitamine.

Kursuse kontakt
Janet Laidla (janet.laidla@ut.ee)

AVASTA