Ülemiste City
Tartu Ülikool

Usundid kultuuri- ja mõtteloos

Kursuse sihtrühmaks on üldhariduskoolide õpetajad, kelle ainetes on religiooniga seotud teemasid. Muud inimesed, kellel on tööalaselt vajadus tunda religioone.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinu:
* omab süsteemset ülevaadet erinevatest religioonidest;
* tunneb ära religioossete veendumuste avaldumist inimese ja ühiskonna elus;
* orienteerub religioonide avaldumiskujude paljususes;
* omab laiapõhjalisi teadmisi enam levinud religioonide ajaloost, kesksetest õpetustest ja tavadest;
* oskab hinnata omandatud teadmiste rakendamisvõimalusi;
* tunneb religiooni rolli Euroopa ja Eesti kultuuriloos ning seostab neid teadmisi laiema ajaloolise konteksti ja selle arenguga;
* mõistab Piibli mõju õhtumaise kultuuri ja ühiskonna arengule;
* tunneb keskseid piiblilugusid, mis on kajastamist leidnud kunstis, kirjanduses, muusikas ja teaduses ning toob vastavaid näiteid.

Maht: 12 EAP - 64 auditoorset + 248 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (600€)
Keel: eesti keeles
Algus: 05. september
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Erki Lind, Ain Riistan jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

05.09.2022 - 30.06.2023

Osaliselt veebis, osaliselt auditooriumis. Sügissemestril toimub kaks loengukursust: "Maailma usundid" ja "Religioon õhtumaises kultuuris", mis toimuvad mõlemad veebis. Loengud on salvestatud ja neid saab jälgida endale sobival ajal. Toimub ka kaks koolituspäeva, mille toimumise aeg lepitakse osalejatega kokku semestri alguses.

Toimumise ajakava selgub suvel.

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi läbimise eelduseks on eksamite tähtaegne sooritamine.

Kursuse kontakt
Kaido Soom (kaido.soom@ut.ee)

AVASTA