Ülemiste City
Tartu Ülikool

Meetodid ja praktika karjäärinõustamises

Programmi läbimise eesmärk on omandada karjäärinõustaja tööks vajalikud teoreetilised ja rakenduslikud teadmised. Õppekava läbimine loob eeldused karjäärispetsialisti kutse valitava kompetentsi karjäärinõustaja kutse omandamiseks.

Õpingute alustamise tingimused:
- bakalaureusekraad (võrdsustatud haridus);
- läbinud mikrokraadi programmi "Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks" või omavad vastavaid teadmisi.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Vastavalt iga aine õpiväljunditele.

Maht: 24 EAP - 384 auditoorset + 90 praktika + 150 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1800€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 07. august
Õppejõud
Kaia Kastepõld-Tõrs, Triin Liin, Anna Gramberg, Signe Reppo, Helle Pullmann, Marika Paaver jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 30.08.2023

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Kõikide programmi ainete läbimine.
Õpimapp, mis koosneb läbitud õppeainete kokkuvõtvatest töödest ja eneserefleksioonist.

Kursuse kontakt
Kertu Ird (kertu.ird@ut.ee)

AVASTA