Ülemiste City
Tartu Ülikool

Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks

Programmi läbimise eesmärk on omandada karjäärinõustaja kutset läbivad kompetentsid.

Vastuvõtutingimused:
1. bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus;
2. sisseastumisavaldus, motivatsioonikiri (saata meiliaadressile signe.reppo@ut.ee, märksõna "mikrokraad").

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Programmi läbinud õppija:
- omab teadmisi isiksusepsühholoogiast ja individuaalsetest erienvustest, suhtlemispsühholoogiast, nõustamisest, inimkäitumisest organisatsioonis;
- teab karjääriplaneerimise põhimõtted, karjäärinõustamise süsteemi ülesehitust;
- rakendab omandatud esmaseid teadmisi karjääriteooratest, tööturust, haridusvõimalsutest, õigust loovatest aktidest ja teadusuuringutest nõustamisvajaduse analüüsimisel;
- koostab esmase karjääriplaneermise tegevuskava.

Maht: 24 EAP - 384 auditoorset + 240 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1800€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 07. august
Õppejõud
Mari Nõmm, Kenn Konstabel, Triin Liin, Ann-Marii Vilk jt
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 31.08.2023

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi läbimise eelduseks on
- kõikide programmi ainete läbimine.
- esmase karjääriplaneermise tegevuskava koostamine.

Kursuse kontakt
Kertu Ird (kertu.ird@ut.ee)

AVASTA