Ülemiste City
Tartu Ülikool

Psühholoogist koolipsühholoogiks

Õppekava eesmärgiks on saada koolipsühholoogiaalased teoreetilised ja rakenduslikud teadmised. Õppekava läbimine loob eeldused koolipsühholoogi kutse omandamiseks.

Õppima asumise eelduseks on magistrikraad psühholoogias või magistrikraadiga võrdsustatud haridus psühholoogias.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

1. Mõtleb koolipsühholoogiaalastes küsimustes kriitiliselt, väljendub argumenteeritult ja otsustab tõenduspõhiselt.
2. Määratleb arengut ja toimetulekut takistava probleemi, uurib seda sobivate meetoditega ning analüüsib informatsiooni probleemi lahendamiseks.
3. On omandanud süvendatud käsitluse psühholoogia rakenduse viisidest vastavalt lapse vajadustele ja hindamistulemustele.
4. On omandanud suhtlemis-, koostöö- ja juhtimisoskused, mis on vajalikud koolipsühholoogi tööks erinevate sihtgruppidega.
5. Tunneb oma kompetentsuse piire ja lähtub koolipsühholoogide kutse-eetikast.

Maht: 21 EAP - 546 auditoorset h
Tasulisi kohti: 5 (1575€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Astra Schults, Triin Liin, Tõnu Jürjen
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 31.08.2023

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Nõuded lõpetamiseks:
- kõigi ainete sooritamine;
- õpimapp, mis koosneb läbitud õppeainete kokkuvõtvatest töödest ja eneserefleksioonist.

Kursuse kontakt
Kertu Ird (kertu.ird@ut.ee)

AVASTA