Ülemiste City
Tartu Ülikool

Soorituspsühholoogia praktikule

Programmi läbimise tulemusel mõistab õppija sooritusoskuste arendamise psühholoogilisi aluseid ja oskab arendada psühholoogilisi oskusi enda sooritusvaldkonnas.

Õpingute alustamise tingimuseks on bakalaureuse kraad või sellele vastav haridus.

Kõigil programmile registreerunutel on vaja esitada essee teemal "Mida ma loodan soorituspsühholoogia rakendamisest oma töös?". Hinnatakse põhjendatud ootuste analüüsi enda varasemate kogemuste ja tulevikuperspektiivide kontekstis.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

1. Tunneb erialaste oskuste õppimise ja sooritamisega seotud psühholoogilisi protsesse ning mõistab nende eesmärgipärase suunamise või arendamise põhimõtteid.
2. Mõistab ja oskab analüüsida psühholoogiliste oskuste arendamise eesmärke, võimalusi ja tulemusi erialaste oskuste algtasemest kuni tippsoorituseni nii individuaalse kui rühmasoorituse puhul.
3. Oskab psühholoogiliste oskuste treenimise programme planeerida, läbi viia ja hinnata.
4. Selgitab erialaste oskuste arengut ja motivatsiooni toetava juhendamise põhimõtteid ning oskab neid rakendada.
5. Tunneb ja kasutab vaimse tervise toetamise põhimõtteid erialaste oskuste arendamise foonil.
6. Analüüsib soorituspsühholoogia rakendamise eetilisi põhimõtteid ja tunneb oma pädevuse piire.

Maht: 12 EAP - 96 auditoorset + 216 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (900€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Aave Hannus (PhD, spordipsühholoogia teadur, kogenud täiskasvanute koolitaja)
Toimumiskoht
Tartu
Toimumisajad

29.08.2022 - 31.08.2023

Õppevorm
lähiõpe
Hindamine

Programmi lõpetamise eelduseks on kõigi õppeainete sooritamine vastavalt aine nõuetele.

Kursuse kontakt
Kertu Ird (kertu.ird@ut.ee)

AVASTA