Ülemiste City
Tartu Ülikool

Haldusõigus praktikutele

Mikrokraadiprogramm annab põhiteadmised riigi- ja haldusõiguse põhiprintsiipidest ja kitsamatest distsipliinidest (kohaliku omavalitsuse õigus ja ehitus- ja planeerimisõigus) ning oskused nende teadmiste rakendamiseks, eesmärgiga pakkuda õigusalaseid teadmisi valdkonnaga tööalaselt kokku puutuvatele praktikutele või neile kes soovivad antud valdkondadele spetsialiseeruda.

Tutvu lähemalt Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidega.

Mida koolitusel õpid?

Mikrokraadiprogrammi läbinu
- tunneb Eesti põhiseaduslikku korda ja riigiõiguse üldpõhimõtteid;
- tunneb ära põhiseadusliku probleemi ja suudab seda põhiseaduslikku argumentatsiooni kasutades lahendada;
- tunneb haldusõiguse põhiseaduslikke printsiipe ja põhimõisteid;
- tunneb haldusmenetluse põhimõtteid ja menetlust;
- oskab sisustada ehitus- ja planeerimisõiguse mõisteid ning orienteerub üldpõhimõtetes;
- omab ülevaadet avaliku võimu pädevusest planeerimisvaldkonnas, planeerimisega seotud õigussuhetest ja
õiguskaitsemeetmetest;
- teab kohaliku omavalitsuse õiguse asendit Eesti õiguskorras ja tunneb valdkonda puudutavat olulisemat kohtupraktikat;
- tunneb kohaliku omavalitsuse üle teostatava sisemise- ja välise järelevalve korraldust.

Maht: 21 EAP - 116 auditoorset + 430 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 5 (1869€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 21. august
Õppejõud
Veiko Vaske, Alexander Lott, Airi Mikli, Paloma Krõõt Tupay
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

29.08.2022 - 30.06.2023

Õppevorm
põimõpe
Hindamine

Programmi läbimise eelduseks on kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine vastavalt õppeaine versioonis toodud tingimustele. Igal õppeainel on õppeaine versioonist lähtuvad aine läbimise nõuded.

Kursuse kontakt
Merle Ojasalu (merle.ojasalu@ut.ee)

AVASTA