Ülemiste City
Tartu Ülikool

Projektijuhtimise rakendamine

Kursus annab teadmised projekti- ja ka projektipõhise juhtimise rakendamise võimalustest ning arendab vastavaid oskusi.

Arendusprojektide kavandamise ja teostamise üldised põhimõtted era-, mittetulundus- ja avalikus sektoris. Era-avalik partnerluste moodustamine ja toimimine; avaliku sektori toetuse taotlemine ja kasutamine erasektori arendusprojektides.

Rohkem infot ÕISis.

Mida koolitusel õpid?

Aine läbinud üliõpilane teab projekti- ja projektipõhise juhtimise levinuimaid rakendusvõimalusi ning oskab neid rakendada era-, mittetulundus- ja avaliku sektori arendustegevuses, sh era-avalik partnerlustes ning avaliku sektori toetusega projektides.

Maht: 3 EAP - 2 auditoorset, 14 praktikumi ja 62 iseseisva töö h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 5 (180€)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. august
Registreerimine: 12. september 2022
Õppejõud
Indrek Jakobson; Daisi Sprenk (info ; Pärnumaa vabaühenduste konsultant)
Toimumiskoht
Pärnu
Toimumisajad

2022/2023 sügis

25. september 9.30-13.00
22. oktoober 11.30-13.00
23. oktoober 9.30-13.00
20. november 13.30-17.00
17. detsember 13.30-15.00

Õppevorm
sessioonõpe
Hindamine

Tuleb koostada kaks iseseisvat tööd ja kaitsta need auditooriumi ees:
* taotluse esitamine ja selle ettekandmine seminaris,
* kodune ülesanne ja selle presentatsioon seminaris.

Mõlemad tööd peavad olema tehtud vähemalt hindele E (kasin). Mõlemad tööd annavad pool aine hindest. Lõplik tulemus kujuneb vastavalt TÜ hindamise skaalale. Eristav hindamine (A, B, C, D, E, F, mi).

Kursuse kontakt
Kristel Teearu (kristel.teearu@ut.ee)
Veel samal teemal 6
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Andmebaasid ja SQL
Maht
36 h
Algus
03. november 2023
Õppejõud
Alexey Sirotkin
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Avalik esinemine
Maht
16 h
Algus
08. oktoober 2023
Õppejõud
Janek Tuttar
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Hindamine ja palgakorraldus
Maht
30 h
Algus
07. oktoober 2023
Õppejõud
Evert Kraav
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Introduction to Public Speaking and Storytelling
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aušra Turčinskaitė - Balčiūnienė
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Kvaliteet erinevates valdkondades
Maht
16 h
Algus
07. oktoober 2023
Õppejõud
Katriin Visnapuu
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Personal creativity system: challenges, ri ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Valdas Dambrava
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm

AVASTA