Ülemiste City
Tartu Ülikool

Programmeerimise alused

Õppeaine tutvustab algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist ning sellega seonduvat neile, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.

Rohkem infot ÕISis.

Mida koolitusel õpid?

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
* oskab programmeerimise baaskonstruktsioone (tingimuslause, tsükkel, funktsioon) esitada nii plokkskeemidena kui ka programmilõikudena programmeerimiskeeles Python;
* oskab lihtsa ülesande realiseerida programmina programmeerimiskeeles Python, kasutades seejuures erinevaid baaskonstruktsioone ja andmetüüpe (täisarvud, ujukomaarvud, sõned, järjendid), muutujaid, operatsioone, graafikavahendeid ning andmevahetust failidega;
* oskab leida ja sõnastada enda eri- või huvialaga seotud programmeerimisülesandeid ja neid lahendada;
omab esmast ülevaadet programmeerimise ajaloost, erinevatest programmeerimiskeeltest, arvusüsteemidest, regulaaravaldisest ja rekursioonist;
* on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi programmeerimisega rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.

Maht: 3 EAP - 78 iseseisva töö h
Tasulisi kohti: 100 (250€)
Keel: eesti keeles
Algus: 17. oktoober
Registreerimine: 09. oktoober
Õppejõud
Marina Lepp (Marina Lepp on Tartu Ülikooli informaatika kaasprofessor ning arvutiteaduse instituudi programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetooli juhataja. Marina õpetab programmeerimist ülikoolis üle kümne aasta. Samal teemal on ta koolitanud ka gümnaasiumiõpetajaid ja õpilasi.)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

17.10.2022 -11.12.2022

Õppetöö toimub Moodle keskkonnas.

Õppevorm
veebiõpe
Hindamine

Arvestuse saamiseks tuleb kohustuslikud ülesanded (kontrollülesanded ja nädalatestid) lahendada nõutud tasemel. Eristamata hindamine (arv, m.arv, mi).

Kursuse kontakt
Jaanika Seli (jaanika.seli@ut.ee)
Veel samal teemal 9
Tallinn
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Andmekaitse ja küberturvalisus tervishoiut ...
Maht
5 h
Algus
20. oktoober 2022
Õppejõud
Aivar Ilves (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Canva kujundusprogrammi kasutamine toote i ...
Maht
0 h
Algus
27. oktoober 2022
Õppejõud
Aile Nõupuu
Keel
Eesti keeles
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Excel edasijõudnutele
Maht
32 h
Algus
11. jaanuar 2023
Õppejõud
Jaan Olt
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Makrode loomine ja VBA kasutamine MS Excelis
Maht
32 h
Algus
29. november 2022
Õppejõud
Jaan Olt
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidaj ...
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Märt Murd
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Haapsalu
Tallinna Ülikool
Toodete ja nende pakendite kavandamine ja ...
Maht
26 h
Algus
22. veebruar 2023
Õppejõud
Gina Metssalu
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Курсы Excel для продвинутых пользователей
Maht
256 h
Algus
13. veebruar 2023
Õppejõud
Svetlana Trofimova
Keel
Vene keeles

AVASTA