Ülemiste City
Tallinna Ülikool

B2 inglise keel

Kursuse eesmärgiks on keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: First eksamiks.

Rohkem infot siin: https://www.tlu.ee/keelekursused

Mida koolitusel õpid?

- saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul ka keerukamatest nüanssidest;
- saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad kindlaid seisukohti või vaatenurki;
- oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on võimalik;
- saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada;
- oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste endale huvi pakkuvas teemaderingis;
- oskab kirjutada kirja, esseed, aruannet ja referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti;
- oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure.

Maht: 50 h (iseseisev töö 54 h)
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 14 (425€)
Keel: inglise keeles
Algus: 26. september
Registreerimine: 19. september
Õppejõud
Ege Viil (Pikaajaline õpetamiskogemus koolis ja ülikoolis)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti (26.09.-19.12.2022) kell 16.30-18.00 Tallinn Ülikoolis ruumis S-327.

Õppevorm
Kontaktõpe
Hindamine

Koolituse läbimisel täismahus (50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd, sh ettevalmistus auditoorseteks keeletundideks, ettevalmistus testideks, ettevalmistus proovieksamiks). Väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus.

Kursuse kontakt
Kerli Haas (kerli.haas@tlu.ee)

AVASTA