Ülemiste City
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia

Eesmärk on tutvustada isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia põhimõisteid ja teooriaid ning juhatada õppija teadmiste rakendamisele praktiliste probleemide lahendamisel. Käsitletavad teemad on isiksusepsühholoogia areng, isiksus organisatsioonis ja gruppides. Lähenemisviisid isiksusele töö kontekstis: biheivioristlikud, sotsiaalkognitiivsed ja psühhodünaamilise isiksuse käsitlused, viie faktori jt kaasaegsed teooriad. Päritavuse ja keskkonna mõju seadumuste väljakujunemisel, isiksuseomaduste seosed emotsioonide ja enesehinnanguga, isiksuse hindamise meetodid. Isiksuseomadused, isiksuse psühhopatoloogia ja vaimsed võimed töö ja organisatsiooni kontekstis. Sotsiaalpsühholoogia mõisted, uurimismeetodid, rakendused. Isiksust kirjeldavad protsessid: mina-skeem ja -kaitsed, enesehinnang, hoiak. Isikutevahelisi suhteid kirjeldavad protsessid: sotsiaalne taju, põhjuslik omistamine, grupiprotsessid ja -dünaamika. Lähenemised sotsiaalpsühholoogias: sotsiaalkultuuriline, evolutsiooniline, sotsiaalne õppimine, sotsiaal-kognitiivne lähenemisviis. Sotsiaalpsühholoogia rakendused töö ja organisatsiooni kontekstis: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju, hoiakuid ja, sotsiaalne mõju, agressiivsus ja prosotsiaalsus, grupikäitumine ja -suhtlemine. Sotsiaalpsühholoogia teadmistele tuginevad võimalused praktiliste tööprobleemide lahendamiseks.
Mida koolitusel õpid?
  • oskab analüüsida isiksuse sotsiaalse käitumise olemust ja põhjuseid
  • kasutab sotsiaalpsühholoogia mõisteid ja põhimõtteid erinevate olukordade kirjeldamisel
Maht: 30.00 h
Koolituskrediidi kohti 1
Tasulisi kohti: 5 (256€)
Keel: eesti keeles
Algus: 14. oktoober
Registreerimine: 13. oktoober 2022
Õppejõud
Anita Agabuš
Toimumiskoht
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
Toimumisajad
14. oktoober, 14:00
15. oktoober, 14:00
16. oktoober, 10:00
24. november, 12:00
Näita rohkem
Õppevorm
kontaktõpe
Hindamine
Aine läbimise tingimuseks on eksami edukas sooritamine. Täpne info aineprogrammi kohta siit
Kursuse kontakt
Ly Hõbe (ly.hobe@eek.ee)
Veel samal teemal 6
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Andmebaasid ja SQL
Maht
36 h
Algus
03. november 2023
Õppejõud
Alexey Sirotkin
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Avalik esinemine
Maht
16 h
Algus
08. oktoober 2023
Õppejõud
Janek Tuttar
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Hindamine ja palgakorraldus
Maht
30 h
Algus
07. oktoober 2023
Õppejõud
Evert Kraav
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Introduction to Public Speaking and Storytelling
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Aušra Turčinskaitė - Balčiūnienė
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Tallinn
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Kvaliteet erinevates valdkondades
Maht
16 h
Algus
07. oktoober 2023
Õppejõud
Katriin Visnapuu
Keel
Eesti keeles
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Personal creativity system: challenges, ri ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Valdas Dambrava
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm

AVASTA