Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Excel edasijõudnutele

Õppe sisu:
•Erinevate andmetüübid. Sisestatud andmete vormindamine. Vormingute eemaldamine. Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel.
•Arvutused ja funktsioonid (põhi-, tingimus-, teksti-, kuupäeva-, andmebaas-, finants-, otsingu-, andmete tükeldamise ja ühendamise funktsioonid). Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel.
•Mahukate andmetabelite kasutamine. Andmete sorteerimine, filtreerimine, grupeerimine. Risttabelid. Vahekokkuvõtted. Konsolideerimine. Eesmärgistatud otsimine.
•Diagrammid.
•Andmete analüüs Pivot-tabeliga.
•Tabelite kujundamine ja kaitsmine

Mida koolitusel õpid?

Koolituse edukal läbimisel õppija:
- mõistab töölehtede ja tabelite seoste loogikat;
- loob tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe, vajadusel korrastab imporditud andmeid ja muuta olemasolevate andmete tüüpi;
- kasutab oskuslikult enamlevinud funktsioone, valemeid, andmeanalüüsi;
- koostab erinevaid risttabeleid ja diagramme, muutes vajadusel esialgseid sätteid;
- kasutab Pivot-tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel.

Maht: 32 h
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 11. jaanuar
Registreerimine: 28. detsember
Õppejõud
Jaan Olt (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub kolmapäeviti 11.01.-01.03.2023 kell 17.15.-20.30.

Õppevorm
kontaktõpe
Hindamine

Osavõtt vähemalt 70%.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse käigus tehtavate praktiliste tööde sooritamisega, mille käigus osaleja:
- sisestab andmeid tabelitesse ja korrigeerib neid
- määratleb ja muudab tabelites andmete formaati
- koostab oma formaadi andmetele
- kasutab tabelites erinevaid Exceli funktsioone
- andmetabelites sorteerib ja filtreerib andmeid
- andmetabelite põhjal koostab erinevaid risttabeleid.
- andmetabelite alusel koostab erinevaid diagramme
- teostab andmete analüüsi Pivot-tabeliga
- kujundab töölehe vastavalt vajadustele

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 9
Tallinn
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Andmekaitse ja küberturvalisus tervishoiut ...
Maht
5 h
Algus
20. oktoober 2022
Õppejõud
Aivar Ilves (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Canva kujundusprogrammi kasutamine toote i ...
Maht
0 h
Algus
27. oktoober 2022
Õppejõud
Aile Nõupuu
Keel
Eesti keeles
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Makrode loomine ja VBA kasutamine MS Excelis
Maht
32 h
Algus
29. november 2022
Õppejõud
Jaan Olt
Keel
Eesti keeles
Veebikoolitus
Tartu Ülikool
Programmeerimise alused
Maht
3 EAP - 78 iseseisva töö h
Algus
17. oktoober 2022
Õppejõud
Marina Lepp
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidaj ...
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Märt Murd
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Haapsalu
Tallinna Ülikool
Toodete ja nende pakendite kavandamine ja ...
Maht
26 h
Algus
22. veebruar 2023
Õppejõud
Gina Metssalu
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Курсы Excel для продвинутых пользователей
Maht
256 h
Algus
13. veebruar 2023
Õppejõud
Svetlana Trofimova
Keel
Vene keeles

AVASTA