Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Курсы Excel для продвинутых пользователей

Õppe sisu:
•Erinevate andmetüübid. Sisestatud andmete vormindamine. Vormingute eemaldamine. Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel.
•Arvutused ja funktsioonid (põhi-, tingimus-, teksti-, kuupäeva-, andmebaas-, finants-, otsingu-, andmete tükeldamise ja ühendamise funktsioonid). Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel.
•Mahukate andmetabelite kasutamine. Andmete sorteerimine, filtreerimine, grupeerimine. Risttabelid. Vahekokkuvõtted. Konsolideerimine. Eesmärgistatud otsimine.
•Diagrammid.
•Andmete analüüs Pivot-tabeliga.
•Tabelite kujundamine ja kaitsmine

Mida koolitusel õpid?

Koolituse edukal läbimisel õppija:
- mõistab töölehtede ja tabelite seoste loogikat;
- loob tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe, vajadusel korrastab imporditud andmeid ja muuta olemasolevate andmete tüüpi;
- kasutab oskuslikult enamlevinud funktsioone, valemeid, andmeanalüüsi;
- koostab erinevaid risttabeleid ja diagramme, muutes vajadusel esialgseid sätteid;
- kasutab Pivot-tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel.

Maht: 256 h
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: vene keeles
Algus: 13. veebruar
Registreerimine: 30. jaanuar
Õppejõud
Svetlana Trofimova (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti 13.02.-13.03.2023 kell 17.15.-20.30

Õppevorm
kontaktõpe
Hindamine

Osavõtt vähemalt 70%.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse käigus tehtavate praktiliste tööde sooritamisega, mille käigus osaleja:
- sisestab andmeid tabelitesse ja korrigeerib neid
- määratleb ja muudab tabelites andmete formaati
- koostab oma formaadi andmetele
- kasutab tabelites erinevaid Exceli funktsioone
- andmetabelites sorteerib ja filtreerib andmeid
- andmetabelite põhjal koostab erinevaid risttabeleid.
- andmetabelite alusel koostab erinevaid diagramme
- teostab andmete analüüsi Pivot-tabeliga
- kujundab töölehe vastavalt vajadustele

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 7
Online
Tartu Ülikool
Computer Programming
Maht
6 EAP - 32 h of practical classes, 124 h of independent work h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Reimo Palm
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Veebikoolitus
Tartu Ülikool
Digitaalne maailmapilt
Maht
6 EAP - 32 tundi loenguid, 124 tundi iseseisvat tööd h
Algus
06. veebruar 2023
Õppejõud
Jaak Vilo
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Narva
Tartu Ülikool
Tarkvara kvaliteedikontrolli spetsialist
Maht
17 EAP (448 h auditoorset õpet) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Chen-Wan Lin, PhD; Daria Chukhlebova, MA; Fai . . .
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Narva
Tartu Ülikool
Tarkvaraarenduse alused ja tarkvaraprojekt ...
Maht
24 EAP (96 auditoorset õpet, 156 h praktikat, 372 iseseisva töö tundi) h
Algus
01. veebruar 2023
Õppejõud
Larissa Merkulova, MA; Andre Sääsk, BA; Maria . . .
Keel
Eesti ja inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Haapsalu
Tallinna Ülikool
Toodete ja nende pakendite kavandamine ja ...
Maht
26 h
Algus
22. veebruar 2023
Õppejõud
Gina Metssalu
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA