Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Курсы Excel для продвинутых пользователей

Õppe sisu:
•Erinevate andmetüübid. Sisestatud andmete vormindamine. Vormingute eemaldamine. Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel.
•Arvutused ja funktsioonid (põhi-, tingimus-, teksti-, kuupäeva-, andmebaas-, finants-, otsingu-, andmete tükeldamise ja ühendamise funktsioonid). Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel.
•Mahukate andmetabelite kasutamine. Andmete sorteerimine, filtreerimine, grupeerimine. Risttabelid. Vahekokkuvõtted. Konsolideerimine. Eesmärgistatud otsimine.
•Diagrammid.
•Andmete analüüs Pivot-tabeliga.
•Tabelite kujundamine ja kaitsmine

Mida koolitusel õpid?

Koolituse edukal läbimisel õppija:
- mõistab töölehtede ja tabelite seoste loogikat;
- loob tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe, vajadusel korrastab imporditud andmeid ja muuta olemasolevate andmete tüüpi;
- kasutab oskuslikult enamlevinud funktsioone, valemeid, andmeanalüüsi;
- koostab erinevaid risttabeleid ja diagramme, muutes vajadusel esialgseid sätteid;
- kasutab Pivot-tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel.

Maht: 256 h
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: vene keeles
Algus: 13. veebruar
Registreerimine: 30. jaanuar 2023
Õppejõud
Svetlana Trofimova (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti 13.02.-13.03.2023 kell 17.15.-20.30

Õppevorm
kontaktõpe
Hindamine

Osavõtt vähemalt 70%.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse käigus tehtavate praktiliste tööde sooritamisega, mille käigus osaleja:
- sisestab andmeid tabelitesse ja korrigeerib neid
- määratleb ja muudab tabelites andmete formaati
- koostab oma formaadi andmetele
- kasutab tabelites erinevaid Exceli funktsioone
- andmetabelites sorteerib ja filtreerib andmeid
- andmetabelite põhjal koostab erinevaid risttabeleid.
- andmetabelite alusel koostab erinevaid diagramme
- teostab andmete analüüsi Pivot-tabeliga
- kujundab töölehe vastavalt vajadustele

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 18
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
11th Annual Conference of Entrepreneurship ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Johannes Tralla, AI Katie
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
A Deployment of Artificial Intelligence an ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Zdenka Konecna, Kari Joensen, Jan Budik
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI Augmented Medical Technology
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Wan-Jou She
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI in Higher Education: Perceptions and Ex ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Merilyn Meristo, Ene Alas
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
AI-Driven 3D Modeling for Advanced Robotic ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Rijeka Sven Maričić, Dominik Zganec
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Artificial Intelligence and the Developmen ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Andrus Pedai
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Vilnius University of Applied Sciences
Basics of MS Excel: common functions and t ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Karolis Visockas
Keel
Inglise keeles
Mikrokraadiprogramm
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Building the Next Generation e-Government ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ott Velsberg
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Case Study on Possibilities of Implementat ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Henrijs Kaļķis, Svetlana Kocerova,Zenija Roja
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Creativity in the Age of Artificial Intelligence
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Jaan Aru
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
How AI is Disrupting Commercial Real Estate
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Karen Burns
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Human-AI Collaboration: Bot-ification and Beyond
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mari-Klara Stein
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Koolitusvideo
Ülemiste City Future Forum
Infoturbe mõõtmisest
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Mari Seeba
Keel
Eesti keeles
Video lecture
Ülemiste City Future Forum
Insights from experimental studies into hu ...
Maht
1 h
Algus
määramata
Õppejõud
Christa Tigerstedt
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Large Language Models (LLMs) And the Art o ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Timo Nevalainen
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Online
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
The Role of AI in Demand-side Energy Manag ...
Maht
0 h
Algus
määramata
Õppejõud
Ahmet Köse
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0

AVASTA