Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Makrode loomine ja VBA kasutamine MS Excelis

Õppe sisu: Makrode koostamise võtted  Makro loomine tegevusi salvestades  Programmi ja keele põhielemendid  Koodi lisamine olemasolevasse makrosse  Lausejada  Tingimus-, kordus- ja interaktiivsuslause  Peaprogramm ja alamprogramm  Pea- ja alamprogrammi töö reastamine, parameetrid ja argumendid  Kasutajafunktsiooni loomine ja kasutamine  Programmi silumine  Objektid ja objektiklassid, omadused ja meetodid  Uute vormide loomine- ListBox, Combo Box, Command Button, Option button, Check button, Radio button ja kasutamine makrodes Andmete Importimine nii tekstifailist kui ka andmebaasist, massiivid makrodes Makrode automaatne käivitamine – sündmustele reageerimine Makrode turvalisus

Mida koolitusel õpid?

Koolitusel osalenu: ·         koostab  andmete sisestuse makro ·         kasutab makro koostamisel VBA operaatoreid ·         koostab andmete lugemiseks ja kirjutamiseks töölehele ·         töötab Exceli objektide ja vormidega ·         korraldab VBA funktsioonidega sisend / väljundit ·         impordib andmeid ·         loob oma funktsiooni ·         uue vormi loomine ·         nupuribade loomine, käsunupud ·         määrab ära makrode turvalisuse

Maht: 32 h
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 29. november
Registreerimine: 14. november
Õppejõud
Jaan Olt (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub teisipäeviti 29.11..2022-07.02.2023 kell 17.15.-20.30

Õppevorm
kontaktõpe
Hindamine

Osavõtt vähemalt 70%. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisvate praktiliste tööde sooritamisega. Hindamiskriteeriumid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisvate praktiliste tööde sooritamisega, mille käigus osaleja: ·         koostab  andmete sisestuse makro ·         kasutab makro koostamisel VBA operaatoreid ·         koostab andmete lugemiseks ja kirjutamiseks töölehele ·         töötab Exceli objektide ja vormidega ·         korraldab VBA funktsioonidega sisend / väljundit ·         impordib andmeid ·         loob oma funktsiooni ·         uue vormi loomine ·         määrab ära makrode turvalisuse   Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 9
Tallinn
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Andmekaitse ja küberturvalisus tervishoiut ...
Maht
5 h
Algus
20. oktoober 2022
Õppejõud
Aivar Ilves (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Canva kujundusprogrammi kasutamine toote i ...
Maht
0 h
Algus
27. oktoober 2022
Õppejõud
Aile Nõupuu
Keel
Eesti keeles
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Excel edasijõudnutele
Maht
32 h
Algus
11. jaanuar 2023
Õppejõud
Jaan Olt
Keel
Eesti keeles
Veebikoolitus
Tartu Ülikool
Programmeerimise alused
Maht
3 EAP - 78 iseseisva töö h
Algus
17. oktoober 2022
Õppejõud
Marina Lepp
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidaj ...
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Märt Murd
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Haapsalu
Tallinna Ülikool
Toodete ja nende pakendite kavandamine ja ...
Maht
26 h
Algus
22. veebruar 2023
Õppejõud
Gina Metssalu
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Курсы Excel для продвинутых пользователей
Maht
256 h
Algus
13. veebruar 2023
Õppejõud
Svetlana Trofimova
Keel
Vene keeles

AVASTA