Ülemiste City
Tallinna Majanduskool

Canva kujundusprogrammi kasutamine toote infomaterjalide kujundamisel

Õppe sisu: Auditoorne õpe (6 tundi) Sissejuhatus, ülevaade Canva keskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil. Millised failid veebi, millised trükki. Kust saada inspiratsiooni ja materjale kujunduste loomiseks. Veebimaterjalide kasutuslitsentsid. Värviteooria, värvid kujunduses, värv veebis ja trükis. Brändivärvide lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemise võimalused Canvas. Teksti kasutamine, kirjastiili valik. Tekstikujunduse võimalused Canvas. Infograafika ja presentatsiooni kujundus. Kompositsioon. Animatsiooni ja video võimalused Canvas. Tasuta versus tasuline Canva. Canva mobiilile. Autoriõigused ja Canva. Praktiline töö (18 tundi): Praktilised ülesanded Canva võimaluste harjutamiseks: Kujundamine olemasolevate mallide abil. Veebimaterjalide kasutamine Canvas. Värvide kasutamine kujunduses. Teksti kasutamine, kirjastiili valik. Tekstikujunduse võimalused Canvas. Infograafika ja presentatsiooni kujundus. Kompositsioon. Animatsiooni ja video võimalused Canvas. 7.      Kursusel osaleja vajadustest tulenevalt erinevate infomaterjalide (vähemalt 3 erinevat) loomine, näiteks Facebooki postitus, logo, visiitkaart, flaier, poster, slaidiettekanne või lihtsama veebilehe kujundus jmt.

Mida koolitusel õpid?

Kursuse läbinu ·         teab Canva keskkonna võimalusi ja piiranguid trükiste ja veebigraafika loomisel; ·         teab, millised failid sobivad veebi ja millised trükki ja valib sobiva failiformaadi; ·         teab veebist leitavate kujunduse loomiseks vajalike materjalide kasutuslitsentsidest tulenevaid piiranguid ning arvestab nendega kujunduste loomisel; ·         kombineerib kujunduses pilte, värve, teksti ja animeeritud elemente, rakendab filtreid; ·         ekspordib kujunduse soovitud lõppformaati; ·         kasutab Canva kujundusprogrammi asjatundlikult lihtsamate trükiste ja veebigraafika kujundamisel.

Maht: 0 h (iseseisev töö 8 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 27. oktoober
Registreerimine: 12. oktoober
Õppejõud
Aile Nõupuu (info)
Toimumiskoht
Tallinn
Toimumisajad

Kursus toimub neljapäeviti 27.10.-01.12.2022 kell 17.15.-20.30

Õppevorm
kontaktõpe
Hindamine

Osalemine vähemalt 70% auditoorsest õppetööst.   Õpiväljundite saavutamist hinnatakse erinevate tunni ülesannete sooritamise ja koolituse käigus osalejate loodud infomaterjalide (3 erinevat tüüpi) alusel. Hindamiseks sobivad ainult need infomaterjalid, mis olid loodud antud koolituse raames. Hindamiskriteeriumid: Hindamisülesanded loetakse sooritatuks, kui õppija: ·         loob ettevõtte tootele/teenusele infomaterjalid lähtudes ettevõtte kontseptsioonist kasutades Canvase võimalusi ning arvestades autoriõigustega.  

Kursuse kontakt
Tiina Agukas (tiina@tmk.edu.ee)
Veel samal teemal 9
Tallinn
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Andmekaitse ja küberturvalisus tervishoiut ...
Maht
5 h
Algus
20. oktoober 2022
Õppejõud
Aivar Ilves (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
koordineerija Regina Erlenheim
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinna Tehnikaülikool
Elements of AI
Maht
16 h
Algus
määramata
Õppejõud
Coordinator Regina Erlenheim
Keel
Inglise keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Excel edasijõudnutele
Maht
32 h
Algus
11. jaanuar 2023
Õppejõud
Jaan Olt
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Makrode loomine ja VBA kasutamine MS Excelis
Maht
32 h
Algus
29. november 2022
Õppejõud
Jaan Olt
Keel
Eesti keeles
Veebikoolitus
Tartu Ülikool
Programmeerimise alused
Maht
3 EAP - 78 iseseisva töö h
Algus
17. oktoober 2022
Õppejõud
Marina Lepp
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidaj ...
Maht
40 h
Algus
09. jaanuar 2023
Õppejõud
Märt Murd
Keel
Eesti keeles
Koolituskrediidi kohti 0
Haapsalu
Tallinna Ülikool
Toodete ja nende pakendite kavandamine ja ...
Maht
26 h
Algus
22. veebruar 2023
Õppejõud
Gina Metssalu
Keel
Eesti keeles
Tallinn
Tallinna Majanduskool
Курсы Excel для продвинутых пользователей
Maht
256 h
Algus
13. veebruar 2023
Õppejõud
Svetlana Trofimova
Keel
Vene keeles

AVASTA