Ülemiste City
Tallinna Tehnikaülikool

Sissejuhatus olelusringi hindamisse

Koolitus on suunatud keskkonnaga seotud valdkonnas töötavatele spetsialistidele, kuid ka kõigile teistele, kes soovivad omandada lisateadmisi olelusringi hindamise kohta.

Mida koolitusel õpid?

Koolituse läbinu:

- oskab kirjeldada olelusringi hindamise metoodikat ja selle kasutusvõimalusi;

- teab metoodika arendamise ajalugu;

- suudab visandada tootesüsteemide skeeme;

- omab praktilist kogemust toote olelusringi kaardistamisel;

- oskab analüüsida tööstuslike ja keskkonnaprotsesside vahelisi seoseid.

Maht: 10 h (iseseisev töö 16 h)
RKT täiendkoolitus (lõpliku registreerumise kinnitab kool)
Keel: eesti keeles
Algus: 02. jaanuar
Registreerimine: 30. detsember
Õppejõud
Kai Kalda-Kiisk (TalTech Tartu kolledž) (info)
Toimumiskoht
Veebikoolitus
Toimumisajad

Tegemist on e-kursusega. Koolitus toimub grupi täitumisel. Info saadetakse osalejatele e-mailile.

Õppevorm
e-kursus
Hindamine

Arvestuse puhul on tegemist mitteeristava hindamisega ning koolituse positiivseks sooritamiseks on vajalik töötada läbi nii video- kui kirjalik materjal, esitada ja saada arvestatud iseseisev töö ja sooritada positiivselt arvestus.

Kursuse kontakt
Kai Kalda-Kiisk (kai.kalda@taltech.ee)

AVASTA